100 åring påmeldt i dag

Selma ble bygget i Risør for svenske eiere 1917, og er således 100 år i år. Opprinnelig rent seglfartøy, men fikk en 45hk June Munkell semidiesel i 1928. Opplysningene om byggested og maskin dukket opp i gamle papirer nå i år. Solgt til Norge 1937 og drev fiske frem til utpå 1970 tallet.
På 1950 tallet ble Selma mye fornyet med nytt styrehus og ny maskin: Wichmann 40hk type F. Rundt 70 og tidlig 80 tall hadde Selma variert fart, som kaibyggerfartøy, fraktebåt og annet. Mye restaurering ble gjort av forrige eier, som bl.a. la nytt dekk og rekker.
Nåværende eier kjøpte Selma i 2002 og satte i gang med å videreføre restaureringen til 1950 talls utseende. Da han overtok var Selma ganske ribbet, ingen overbygg, uten forstavn, rigg og med maskinen delvis nedmontert. I løpet av de siste årene har Selma fått ny baug, fått skiftet mye hud og spant, det er laget nytt styrehus etter modell av det gamle, båten er rigget, samt innredet til turformål. Alt er gjort etter originale metoder og endringer er gjort reversible. Dvs at sånt som ruff over lasteluke er avtakbar. Eier har også skaffet original garnrulle som er montert nå. I dag fungerer Selma mest som lystfartøy, selv om den er forsikret som fraktefartøy.
Selma ble vernet av Riksantikvaren i 2009.