Nye påmelde

MarkolV og Vulcanus, begge tilknytt Sandviksboder Kystkultursenter er no påmelde.

Vakre Vulcanus er svært godt kjend på Bergen Hamn, og mellom anna teikna av ein ung Per Grieg. Nesten 28 meter lang, bygd i 1959 med ein Alpha 496 VO 58 modell maskin. Den ble levert av Bolsønes vertf i Molde som bygg nr. 169 våren 1959. Motoren er fremdeles den opprinnelige Alpha type 498V0 på 960 hk v/310 o/m. Den er bygget i 1958 med nr. 8462, og levert av AS Sunde & Larsen Ingeniørfirma i Bergen. «Vulcanus» har vært, og er, et kjært og sentralt innslag i bybildet, og er en siste representant for en båttype og tidsepoke som ligger kort tid tilbake i tid, men likevel er blitt historie. «Vulcanus» hører imidlertid ikke bare hjemme i havnebildet i Bergen. Den er en velkjent båt langs hele kysten, og har deltatt i utallige slep og andre oppdrag og redningsaksjoner i regionen. ”Vulcanus” ble i 2009 for liten for eierne Buksér og Berging. Båten ble da solgt til Vulcanus Taubåtkompani. «Vulcanus» har 50 års tjeneste i Bergen havn, og på Vestlandet. Frem til 1986 for byens tidligere desidert største rederi, Det Bergenske Dampskibsselskap. Slepebåten er tegnet av Per Grieg sr. Det som Bergens Tidende den 6. mai i år omtalte som en ”ungdoms-synd fra Per Grieg da han som ung skipsigeniør fra NTH jobbet i Bergenske, før han overtok ledelsen i Grieg Gruppen i Bergen”

Markol V er ein føringsbåt bygd i 1956, og er eigd av Stiftelsen Norges Fiskeri- og handelsmuseum og Sandviskboder KystkultursenterBåten ble bygget for A/S Johan C. Marten & co. i Bergen av Edv. Løfall på Løfallstrand i Kvinnherad kommune. Lengde: 14,48 m. Br. 4,47 m. Dyptgående: 1,98 m. Br.tonnasje: 24,98. Maskin: GM-Detroit to-takt diesel type 6V 92, tolig fra 1992. 230 hk v/1800 rpm. Originalmaskin: Union 2D 60-100 hk semidiesel. Båten er den siste i sitt slag av en stor flåte slike arbeidsbåter fra Bergen havn, og er søkt vernet av Riksantikvaren..