Oppføringar av Sander

Hamneplan

Det har vore eit puslespel å plassere såpass mange fartøy som skal delta i Florø i hamna. Mange ønske skulle stettast; flest mogeleg skulle ligge saman med «sine», mest mogeleg sentralt, mest mogeleg vakkert, det skulle være nok vatn, Hurtigrute og vanleg rutetrafikk må kunne komme til og frå, ein del av dei gamle damene […]

Dampøl frå Kinn Bryggeri

Kinn Bryggeri i Florø vil produsere eit eige øl til Fjordsteam 2010. Det skal heite «Dampen» og er eit øl av øltypen dampøl (steam beer, populær i San Fransisco frå 1800 -talet, populær fram til vår tid). Ølet er 4,7%, lyst koparfarga, humlearomatisk og med markert beisk ettersmak. Eit veldig friskt og lettdrikkeleg øl… som […]

10.000,- frå Fylkekommunen

Det er ingen løyndom at økonomien til Fjordsteam er anstrengt. Dette fordi mange av dei større aktørane vi hadde trudd ville ha interesse av eit samarbeid , eller har signalisert interesse, har trekt seg, latt være å svare eller redusert løyvingane sine. I tillegg ser det ut til at vi får ei ekstyrarekning på i alle […]

Bli med på turen til Florø

Du kan bli med på tidenes veteranskipskonvoi Bergen – Skjerjehamn – Florø med båtar som D/S «Oster», D/S «Børøysund», D/S «Stord 1», M/S «Vulcanus»,D/S «Stavenes», M/S «Granvin», M/S «Vestgar», M/K «Glesnes» m.fl. Starten går frå Strandkaien i Bergen onsdag 4. august klokka 12.00, med fleire stopp nordober til Skjerjehamn. I Skjerjehamn vert vi godt tatt […]

Etterlysning Armstrong-motor

Vi har fått følgande etterlysning frå Gunvar Grindheim på MS Atløy sitt søsterskip MS Svanøy; Hei! Som du sikkert vet har vi fått restaurert både Bolinderen og en Penta som er lik den originale lysmotoren i «Svanøy». Vi har også hatt start på den siste lysmotoren, 8 HK Armstrong. Denne var delvis demontert, og manglet […]

Nytt frå fartøyvernforeninga

I dag kom medlemmsinfo frå fartøyvernforenoinga. Du kan lese om neste årsmøte, Kulturminnedagen, tildelingar frå Riksantikvaren, DS «Styrbjørn», MF «Folgefonn», ny momskompensasjonsordning og ein lengre artikkel om hospitalskipet «Viking». Heile nyhendebrevet finn du her;  nytt_om_fartac2b8yvern_2_20101

Etterpåmelding

MK Andhomen på 72 fot, einaste norske fartøy som seglde med splittflagg under heile krigen, har meldt sin ankomst til Fjordsteam og Florø. Meir kan du lese på www.andholmen.no

Atløys Venner får kulturprisen

Atløys Venner fekk i dag Flora Kommune sin kulturpris framfor ein fullsett stadion. Leiar i laget, Leif Kvalvik, mottok prisen på vegne av den aktive gjengen. Atløys Venner har sidan skipinga i 1995 tilført titals millionar til båten og over 150.000 timar dugnad i drift, restaurering og vedlikehald. I grunngjevinga til juryen vart også arbeidet […]

Påmeldingsfrist

Dei siste par dagane har det kome enno fleire båtar til lista, og vi er no oppe i 38 påmelde fartøy og ventar på nokre til. Vi hadde håpa på 20 – 25, så vi er svært godt nøgde. Vi nærmar oss 1000 meter båt, så vi må derfor be om at etternølarar melder seg […]

KNM Hitra

Det såg ei stund ut til at KNM Hitra skulle komme til Fjordsteam, men desverre ser det ikkje ut til at dei klarer det. Vi har mottat følgande melding frå Karstein Storaas; «Alle vi som sysler med KNM Hitra hadde gledet oss til en ny frisk giv med fartøyet etter de oppgraderings- og vedlikeholdsarbeider fartøyet har vært […]