Oppføringar av Sander

Bli med på turen til Florø

Du kan bli med på tidenes veteranskipskonvoi Bergen – Skjerjehamn – Florø med båtar som D/S «Oster», D/S «Børøysund», D/S «Stord 1», M/S «Vulcanus»,D/S «Stavenes», M/S «Granvin», M/S «Vestgar», M/K «Glesnes» m.fl. Starten går frå Strandkaien i Bergen onsdag 4. august klokka 12.00, med fleire stopp nordober til Skjerjehamn. I Skjerjehamn vert vi godt tatt […]

Etterlysning Armstrong-motor

Vi har fått følgande etterlysning frå Gunvar Grindheim på MS Atløy sitt søsterskip MS Svanøy; Hei! Som du sikkert vet har vi fått restaurert både Bolinderen og en Penta som er lik den originale lysmotoren i «Svanøy». Vi har også hatt start på den siste lysmotoren, 8 HK Armstrong. Denne var delvis demontert, og manglet […]

Nytt frå fartøyvernforeninga

I dag kom medlemmsinfo frå fartøyvernforenoinga. Du kan lese om neste årsmøte, Kulturminnedagen, tildelingar frå Riksantikvaren, DS «Styrbjørn», MF «Folgefonn», ny momskompensasjonsordning og ein lengre artikkel om hospitalskipet «Viking». Heile nyhendebrevet finn du her;  nytt_om_fartac2b8yvern_2_20101

Etterpåmelding

MK Andhomen på 72 fot, einaste norske fartøy som seglde med splittflagg under heile krigen, har meldt sin ankomst til Fjordsteam og Florø. Meir kan du lese på www.andholmen.no

Atløys Venner får kulturprisen

Atløys Venner fekk i dag Flora Kommune sin kulturpris framfor ein fullsett stadion. Leiar i laget, Leif Kvalvik, mottok prisen på vegne av den aktive gjengen. Atløys Venner har sidan skipinga i 1995 tilført titals millionar til båten og over 150.000 timar dugnad i drift, restaurering og vedlikehald. I grunngjevinga til juryen vart også arbeidet […]

Påmeldingsfrist

Dei siste par dagane har det kome enno fleire båtar til lista, og vi er no oppe i 38 påmelde fartøy og ventar på nokre til. Vi hadde håpa på 20 – 25, så vi er svært godt nøgde. Vi nærmar oss 1000 meter båt, så vi må derfor be om at etternølarar melder seg […]

KNM Hitra

Det såg ei stund ut til at KNM Hitra skulle komme til Fjordsteam, men desverre ser det ikkje ut til at dei klarer det. Vi har mottat følgande melding frå Karstein Storaas; «Alle vi som sysler med KNM Hitra hadde gledet oss til en ny frisk giv med fartøyet etter de oppgraderings- og vedlikeholdsarbeider fartøyet har vært […]

Mange spanande brannbilar

Fredag var det møte i brannbefalslaget i Sogn og Fjordane, og mellom anna vart «vår» brannsjef Leif Amundsen, ansvarlig for brannbilane under stemnet, utnemnd til æresmedlem. MF Skånevik skal i trafikk i Sognefjorden i sommar, så planen med å fylle denne med brannbilar frå Bergen vert det derfor desverre ikkje noko av. Det vert likevel […]

Bergen VeteranVogn Klubb

Ei gledeleg melding tikka inn i førre veke; Bergen Veteranvognklubb kjem til å besløke Fjordsteam, og reknar med å bli mellom 20 og 40 bilar. Dei vil komme på allereie torsdag, og blir til søndag. Det er før meldt at også  Folkevognklubben i Bergen, VWACB,  kjem til Florø. Dei planlegg å overnatte på den gamle nattruta […]

Hovudkomitè

Då er endeleg arbeidet organisert i ein hovudkomite. Komiteen vil samlast kvar fjortande dag, torsdagar klokka 1900. Komiteen består av folk frå Atøys Venner, Svanhilds Venner, Veteranskipslaget Stavenes, Florø Sentrum og andre vi meiner vil styrke arbeidet. POS Aktiv som skal arrangere både revy og konsertar under stemnet håper vi også vil tiltre komiteen. Komiteen […]