Oppføringar av Sander

MS Sandnes kjem!

Endeleg er det stadfesta at Noregs største veteranskip kjem til Florø og Fjordsteam! Det gamle nattruteskipet vart levert frå Nyland i 1950 og var enno i 1976 eit av dei vakraste og mest luksuriøse skipa som har gått på norskekysten i rutefart. I heile 24 ågjekk skipet Stavanger – Bergen – Stavanger. Likevel, etter at hydrofoilar, […]

Følg Fjordsteam på twitter!

Dei fleste som er opptatt av gamle båtar er nok meir opptatt av damptrykk og oljeviskositet. Likevel har vi tatt spranget, og vi kan no følgast på twitter. Alle nyhendeoppdateringar vil bli varsla der. Namnet er sjølvsagt @Fjordsteam2010. Er du på twitter, gjer vel å varsle «dine» slik at dei som kan ha nytte av […]

Programmet oppdatert

Då skal programmet være oppdatert med ruter og tider på mykje av programmet etter arbeidsmøte i Florø forrige torsdag. Pressa viste og stor interesse, og det vart to fine artiklar av det; I Firda-25/1/10 og i Firdaposten-23/1/10. Du må trykke «les meir» for å kunne bruke lenka.

«Einaste kolfyrte dampbåt»

står det å lese i vedlagde artikkel frå lokalavisa Firda i Førde. Viktigast for oss er at dei arbeider for harde livet for å nå opninga av Fjordsteam for eiga maskin. Les artikkelen her; Firda 12.01.10

DS Børøysund på tur rundt kysten!

Endeleg kan Rolf Nordby, leiar i Norsk Veteranskibsklubb,  stadfeste at også DS Børøysund tek turen rundt kysten for å besøke Florø og Fjordsteam! Som ein del vil kjenne til har DS Styrbjørn, som også er eigd av NVSK, 100 års jubileum i år. Styrbjørn skal i den anledning mellom anna til Gørteborg, som var heimehamn for slepebåten i […]

DS Stord

Vi har fått ein hyggeleg telefon frå «Stord-gjengen» i dag. DS Stord ligg no ved Hardanger Fartøyvernsenter for vidare innreiing på shelterdekket i midtskipshuset. Det gjeld sjukelugar og to 4 mannslugarar på styrbord side. På hovuddekket skal skipssidene kledast i området bak til 1. plass salong. Les meir om arbeidet her. Det ser ikkje ut til […]

Kurs i sjømannsarbeid

Thor Jansen, frå Finnøy, som tidlegare mellom anna har halde kurs på Kysmuseet i Sogn og Fjordane i praktisk sjømannsarbeid vil besøke Fjordsteam 2010. Han vil halde eit 10 timars innføringskurs i praktisk tradisjonelt sjømannsarbeid og ha salgsbod under marknadsdagen på laurdagen. Tradisjonelt sjomannsarbeid med tau inkluderer spleising, bendsling, garnbinding, spesialknuter, osv. Vanlige ting å lage er matter, […]

Sommarrevy og allsang

Dei siste ti åra har Florarevyen gleda folk i Florø med revy og fullsette salar kvart år. Over 20.000 har sett revyen gjennom desse åra, og det er etterkvart ein profesjonell gjeng av amatørar under leiing av Per Øyvind Helle. År om anna er det også arrangert sommar-revy basert på Florarevyen, stadig til like fulle hus. […]

DS «Stavenes» i rute

Veteranskipslaget Stavenes er i rute mot Fjordsteam 2010, og frå heimesidene deira har vi klipt følgande oppdatering over situasjonen pr utgangen av 2009; «Frå utsida kan det vera vanskeleg å sjå framgongen om bord i ”Stavenes”, men inni båten skjer det saker og ting. Eit stort og komplisert arbeid har gått føre seg dei siste månadene med […]

NRK og Dag Lindebjerg

Dag Lindebjerg skal i løpet av sommaren lage ny TV serie der han skal reise frå Grense Jacobselv til Skjærhalden med 10 forskjellige fartøy. Serien skal heite Norskekysten, og vil ha fokus på folk og liv langs kysten, mest med fokus på kystfolket. «Tilfedigvis» passerer dei Florø omlag på dei tider det skal arrangerast Fjordsteam, […]