Oppføringar av Sander

Loggeren «Nortun»

Ei fantastisk skute frå Stavanger, bygd på Nordseeverftet i Emden i 1905 for drivgarnsfiske etter sild, er no invitert etter tips frå Helge Terøy i Florø. Båten er i privat eige, og skal brukast som lystbåt (!) etter ei total restaurering. Etter fiskeria vart båten seld til Danmark i -34 og ombygd til fraktebåt. 20 […]

D/S «Stavenes»

Som det vil være kjent er DS Stavenes sitt mål å komme til Florø og Fjordsteam for eiga maskin (som dei bestemte skulle være kolfyrt i forrige veke). DS Stavenes er også ein av dei gamle båtane til FSF, og det var derfor naturlig at de kom inn som medarrangør av stemnet. Dette er vi  svært […]

Stor interresse

Det var stor interesse for deltaking på Fjordsteam under årsmøtet til NFF i Selje og fleire farty melde seg på. Det ser og ut til at at det kan verte fleire seglfarty enn d et vi hadde rekna med. Mange vil avslutte Tall Ships Races i Kristiansand helga før, og ta til Florø saman med […]

M/S «Polarstar» til Fjordsteam?

M/S Polarstar er ein spennande båt vi gjerne skulle sett i Florø. Så seint som i 2007 var denne båten på selfangst i vesterisen/Grønnland. I dag ligg ho på land i Tomrefjorden utan sertifikat, men om alt går etter planen er papira på plass til jul. Skuta er i dag eigd av eit partslag md […]

Årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk Forening for Fartøyvern, der M/S Atløy sjølvsagt er medlem, held sitt årsmøte i vakre Selje helga 16 – 18 oktober. Vi vil være der, og fortelle meir om stemnet og planane for dei som vil høyre. Ta gjerne kontakt, -du kan tilmed melde på fartøyet allereie. For oss er dette stor hjelp, då vi […]

Skjerjehamn ønsker velkommen

Vertskapet på Skjerjehamn «vil selvfølgelig gjerne være med å arrangere en tilstellning» onsdagen når båtane er på veg til Florø.   Dei vil arrangere dans med trekkspill og fele, servere krabbe og ha rekebord på kaien. Tidlegare brukte Atløy og M/S Granvin og samlast kvar haust på Skjerhamn for krabbefest. Sidan er Skjerjehamn pussa opp for […]

Dampbåtar i Flensburg

Til sommaren vert det dampbåstemne i Flensburg, der mellom anna Børøysund skal delta. Det er interesse for å arrangere ein fellestur for nautomane dit, kanskje med veteranbuss. Stemnet skal haldast 10-12 juli. Bilde frå stemne i 2007 kan du sjå her.  Er det av interesse kan du sende ei melding på kontakskjemaet her på sida […]

Invitasjonar sendt

Då er dei første invitasjonane sendt ut. Allereie etter 3 dagar har vi fått mange positive tilbakemeldingar, så dette lovar veldig bra! I første «bølge» er det dei «svarte og kvite» som har fått invitasjon. Over helga blir andre fartøytypar invitert. Sjå under Invterte fartøy for liste og oversikt.

Dato avklara

Etter diskusjonar med Norsk Veteranskipsklubb er vi no einige om 4 – 8 august som datoar for stemnet i Florø. Dato for Nordsteam er enno ikkje sett, men det vert truleg halde i Oslo-fjord området i slik tid at dei som ønskjer det kan delta på begge stemna. Vi takkkar ein positiv gjeng i NVSK for […]

Fjordsteam vert namnet

Atløys Venner ønskjer å skipe til veteranbåtstemne, sjølv om vi ikkje kan kalle det Nordsteam.   Etter styremøte i går er det derfor beslutta å kalle stemnet Fjordsteam! Logo og heimesider vert laga til, og invitasjonar sent ut like over jul.