Oppføringar av Sander

Kipebinding

Fredag under Fjordsteam arrangerer Samson Øvstebø kurs i det gamle handtverket kipebinding, der deltakarane får lage små kiper av einer. Samson har med alt naudsynt utstyr, og lagar grinda ferdig på førehand. Kurset startar kl 13:00 og held på til omlag 18:00.Kurset kostar 600,- og då får ein med seg kipa. Om dette er av […]

Fagseminar fredag

Norsk Forening for Fartøyvern vil fredagen under Fjordsteam arrangere fagdag for interreserte. Foreslått tema er dei nye mannskapsforskriftene som trer i kraft frå 2016, og kva dette kan føre til for den verna flåten. Naturlege bidragsytarar er Riksantikvar og Sjøfartsdirektoratet. For M/S Atløy sin del vurderte vi faktisk dei nye forskriftene som eit godt argument for […]

DS «Thorolf» påmeldt

Då har vi fått påmelding frå DS «Thorlolf». D/S THOROLF er i dag det eldste dampskip av tre i Skandinavia, bygd av skipsbyggjaren Andreas Svoldal,  Rosendal, I  1910-1911, men fullført ved Brunholmen Mek.Verkstad i Ålesund. Skipet vart tinga av tekstilfirmaet O. A. Devolds Sønner A/S i Langevåg. Bedrifta nytta skipet til å frakte seljarar,  prøveartiklar,  […]

M/S Sandnes til Fjordsteam

Vi er glade for å kunne melde at MS Sandnes kjem til Fjordsteam 2015. Det gamle nattruteskipet vart levert frå Nyland i 1950 og er eit av dei vakraste og mest luksuriøse skipa som har gått på norskekysten i rutefart. Nyland Mek Verksted la all sin prestisje og all sin kunnskap som norsk skipsbyggingsmiljø kunne skaffe […]

Første påmelding

I jula vart invitasjon til eit par hundre farty sendt ut. Etter berre 2 dagar kom første påmelding offisielt via mail. Gledeleg, om enn ikkje overraskande frå Jan Welde og hans POSEIDON II, som også var i Florø under stemnet i 2010. Frå før har vi høyrt at DS Stavenes, MS Sandnes, MS Granvin og […]

Veteranbåttreff i Måløy

Måløydagane 2014 inviterer til veteranbåttreff med fokus båt og mannskap. Les meir på på denne invitasjonen i PDF format; Invitasjon feb 2014 eller på  www.facebook.com/veteranbattreffet eller kontakt ottar(a)nordvest-fjordservice.no / 952 06205  

M/S Rogaland frå Leirvik

Ved ein feil står det avgang Leirvik klokka 12:00 på billettane frå hoopla. Rett er avgang klokka 11:00 slik det står i programmet!!!

Fartøyvernseminar

Fredag vert det frokosseminar med tittel «Status – Nasjonal Verneplan for fartøy 2010 – 2017» frå 0900 – 1200 oombord på M/S Sandnes. Inleiarar er mellom anna Riksantikvar Jørn Holme, Fylkeskultursjef Anna Tryti og styreleiar i Norsk forening for Fartøyvern Jan Welde. Seminaret vert avslutta med debatt leia av avd dir Geir Madsen, Hardanger&Voss Museum, […]

M/S Nordstjernen

På grunn av endret ruteplan vil ikke MS «Nordstjernen» ankomme Bekkjarvik før mellom kl 2300 og 2400 onsdag kveld. De som har bestillt billett for overnatting på Nordstjernen fra  onsdag til torsdag anbefales å ta kontakt for nærmere informasjon på tlf 97 14 39 60. Vert det for seint å vente på til 24:00 anbefaler […]

Fortøyningsplan

Det er eit stort puslespel å lage fortøyningplan, men no er den klar. Djupner skal stemme, strøm og vatn skal stemme, alle vil ligge ved kai, nokre skal gå i rute og må ut, andre skal ikkje, nokre ynskjer vi ved kai osv. osv. Nummer på båtane referer til denne lista; Nummer på fartøy