Det er et omfattende rutesystem i samband med avvikling av Fjordsteam 2018. Du kan være med på mange flotte turer, både til/fra Bergen  og rundtuar med utgangspunkt i Bergen under festivaleln.

Ettrhvert vil det komme lenker til billettkjøp her. Stort sett benytter båtene Ticketco.