Riskafjord II påmeldt!

baten2

Veteranbåten Riskafjord II vart bygd i 1864. Fram til 1. november 1996 var båten den eldste i rutefart i Norge. Den hadde då gått i rute mellom Stavanger og Hommersåk sidan midten av 20-tallet. Fleire generasjonar av rogalendingar har gode minner frå denne tida; no kan du oppleve henne under Fjordsteam i Florø. Les meir om Riskafjord på www.riskafjord.no

Kipebinding

Fredag under Fjordsteam arrangerer Samson Øvstebø kurs i det gamle handtverket kipebinding, der deltakarane får lage små kiper av einer. Samson har med alt naudsynt utstyr, og lagar grinda ferdig på førehand. Kurset startar kl 13:00 og held på til omlag 18:00.Kurset kostar 600,- og då får ein med seg kipa. Om dette er av interesse, send ein e-post til post(a)fjordsteam.no.

Øvstebø vil også ha med eigenproduserte kiper for sal.

 

Fagseminar fredag

Norsk Forening for Fartøyvern vil fredagen under Fjordsteam arrangere fagdag for interreserte. Foreslått tema er dei nye mannskapsforskriftene som trer i kraft frå 2016, og kva dette kan føre til for den verna flåten. Naturlege bidragsytarar er Riksantikvar og Sjøfartsdirektoratet.

Dama dei aldri blir lei, foto Bernt Are Iversen

Dama dei aldri blir lei, foto Bernt Are Iversen

For M/S Atløy sin del vurderte vi faktisk dei nye forskriftene som eit godt argument for ikkje å starte på den store skrogjobben vi held på no. Masse dugnad og fem million kroner krev slike vurderingar…..

Følg med, meir info kjem!

 

DS «Thorolf» påmeldt

Då har vi fått påmelding frå DS «Thorlolf».

thorolf1

D/S THOROLF er i dag det eldste dampskip av tre i Skandinavia, bygd av skipsbyggjaren Andreas Svoldal,  Rosendal, I  1910-1911, men fullført ved Brunholmen Mek.Verkstad i Ålesund. Skipet vart tinga av tekstilfirmaet O. A. Devolds Sønner A/S i Langevåg. Bedrifta nytta skipet til å frakte seljarar,  prøveartiklar,  råmateriale og ferdige produkt langs kysten av Noreg, frå Sørlandet til Finnmark. Firmaet åtte og brukte  D/S Thorolf til slutten av  sekstiåra, då det forliste. Seinare skifta D/S Thorolf eigarar, vart reparert og gjort sjødyktig.

I 1988 vart stiftinga D/S Thorolfs Venner etablert, og overtok skipet. 21. mai same  år  førte  medlemmane skipet tilbake til Langevåg, og med stor entusiasme tok dei  til  med ei omfattande  restaurering. Sommaren 1991 var D/S Thorolf igjen  sjødyktig. I  1998 vart det  oppdaga  omfattande roteskader i tillegg til omfattande skader på kjelesystemet og  båten  måtte gjennom ei  omfattande restaurering. No er båten igjen sjødyktig.

M/S Sandnes til Fjordsteam

Vi er glade for å kunne melde at MS Sandnes kjem til Fjordsteam 2015. Det gamle nattruteskipet vart levert frå Nyland i 1950 og er eit av dei vakraste og mest luksuriøse skipa som har gått på norskekysten i rutefart. Nyland Mek Verksted la all sin prestisje og all sin kunnskap som norsk skipsbyggingsmiljø kunne skaffe fram inn i dette flotte skipet. Dette ser ein framleis, ikkje berre på den tekniske sida, men også i all utsmykninga. Her er speil og panel, lysarmatur, dekor, maleri, kunst og generell utsmykning av ein standard ein må til dei mest glamourøse yachtane for å finne maken til.

Sandnes

Meir om båten kan du lese her; M/S Sandnes

Første påmelding

I jula vart invitasjon til eit par hundre farty sendt ut. Etter berre 2 dagar kom første påmelding offisielt via mail. Gledeleg, om enn ikkje overraskande frå Jan Welde og hans POSEIDON II, som også var i Florø under stemnet i 2010.

Poseidon II banar veg for Vulcanus, med Stavenes på slep. Den vesle båten er Hebe. Foto Jan Tore Glenjen

Poseidon II banar veg for Vulcanus, med Stavenes på slep. Den vesle båten er Hebe. Foto Jan Tore Glenjen

Frå før har vi høyrt at DS Stavenes, MS Sandnes, MS Granvin og MS Stangfjord (om ho vert klar frå Hardanger Fartøyvernsenter) er venta.

 

Veteranbåttreff i Måløy

Måløydagane 2014 inviterer til veteranbåttreff med fokus båt og mannskap. Les meir på

på denne invitasjonen i PDF format; Invitasjon feb 2014 eller på  www.facebook.com/veteranbattreffet

eller kontakt ottar(a)nordvest-fjordservice.no / 952 06205

 

M/S Rogaland frå Leirvik

Ved ein feil står det avgang Leirvik klokka 12:00 på billettane frå hoopla. Rett er avgang klokka 11:00 slik det står i programmet!!!

Fartøyvernseminar

Fredag vert det frokosseminar med tittel «Status – Nasjonal Verneplan for fartøy 2010 – 2017» frå 0900 – 1200 oombord på M/S Sandnes.

Inleiarar er mellom anna Riksantikvar Jørn Holme, Fylkeskultursjef Anna Tryti og styreleiar i Norsk forening for Fartøyvern Jan Welde. Seminaret vert avslutta med debatt leia av avd dir Geir Madsen, Hardanger&Voss Museum, avdelling Hardanger Fartøyvernsenter.

Kvart fartøy kan stille med inntill 2 representantar. Plass til 100, så om det er ledige plassar vert det også opna for andre interreserte.

Dagsorden Fartøyvernseminar Fjordsteam Bergen 2013

M/S Nordstjernen

På grunn av endret ruteplan vil ikke MS «Nordstjernen» ankomme Bekkjarvik før mellom kl 2300 og 2400 onsdag kveld. De som har bestillt billett for overnatting på Nordstjernen fra  onsdag til torsdag anbefales å ta kontakt for nærmere informasjon på tlf 97 14 39 60.

Vert det for seint å vente på til 24:00 anbefaler vi Bekkjarvik Gjestgiveri (55 08 42 40). Pengane for lugaren får du refundert v/avgang torsdag.

Turen fra Bekkjarvik til Bergen torsdag kl 1000 går som planlagt.

Les her kva Riksantikvaren skriv om Nordstjernen sin tur mot Bergen