Diskusjon rundt fartøyvernet

meryl1

Mange fartøyvernarar føler seg som ei ribba høne (om ikkje i hendene til Meryl Streep), og mange aktive slike vil være til stades under Fjordsteam. Øyvind Konglevoll i Veteranskipslaget Stavenes har derfor tatt initiativ til møte for å diskutere aktuelle tema.

  • Erfaringer med Sjøfartsdirektoratet – forskjellsbehandling / uforutsigbarhet.
  • Hvordan brukes midlene fra Riksantikvaren?
  • Hva skal Norge ta vare på, og hvor skal pengene komme fra?
  • Det frivillige fartøyvern – sovepute for vernemyndighetene?

Vi møtest derfor fredag kl 1000 på M/S «Sandnes»  for ein diskusjon. Invitasjon er gått ut til alle deltakande båtar som er medlemm av NFF, men andre som meiner noko om dette kan også delta.

Er det andre saker du meiner bør diskuterast eller har andre synspunkt, gjer vel å melde dette til Øyvind på konglev@online.no eller 95 11 32 23.