DS Børøysund på tur rundt kysten!

Endeleg kan Rolf Nordby, leiar i Norsk Veteranskibsklubb,  stadfeste at også DS Børøysund tek turen rundt kysten for å besøke Florø og Fjordsteam!

DS Børøysund, foto NRK

DS Børøysund, foto NRK

Som ein del vil kjenne til har DS Styrbjørn, som også er eigd av NVSK, 100 års jubileum i år. Styrbjørn skal i den anledning mellom anna til Gørteborg, som var heimehamn for slepebåten i mange år, for å feire dette. DS Børøysund blir med på turen til Gøteborg, men fortset til Jylland og deretter oppover norskekysten for å delta i Florø. Det vert ei omfattande reise som må planleggast nøye mellom anna i forhold til opplasting av kol. Magne Hansen er ansvarlig for planlegginga, og det er sikkert høve til å henge seg på med andre veteranbåtar.

Deltaking på Sognefjordsferieturen etter Fjordsteam er enno ikkje avklara. Les meir om Norsk Veteranskipsklubb og det viktige arbeidet deira på heimesidene for båtane og klubben.