En lystig gjeng med fokus på rekruttering!

L/B Bends 1 har tidligere vært med som gjestebåt i Bergen 2013 og som påmeldt fartøy i 2015 i Florø og i Stavanger 2017.

I Florø brukte de store deler av lørdagen til å ha små turer (10-15 minutter) i indre deler av havnen. Fokus på å få med barn, og alle fikk egen billett av vår 1. styrmann og billettør som gikk rundt på land og reklamerte for gratis tur med livbåten Bends. Over 200 personer var med på disse korte turene i havnebassenget i Florø. I Stavanger 2017 hadde de samme opplegget, og mer enn 200 personer var med på turer i indre havn denne gangen også.

Mannskapet tilstreber å lage det kjekt, og lage liv både på land og til sjøs. Skipperen ombord bruker turene i havnebassenget til å fortelle passasjerer om historien til fartøyene man passerer underveis.

Turene er gratis, men i Florø brukte de en bøsse hvor folk kunne «betale» det de ville. Bøssen var til inntekt for Redningsselskapet.