Følg Fjordsteam på twitter!

Dei fleste som er opptatt av gamle båtar er nok meir opptatt av damptrykk og oljeviskositet.

twitter_logo_header

Likevel har vi tatt spranget, og vi kan no følgast på twitter. Alle nyhendeoppdateringar vil bli varsla der. Namnet er sjølvsagt @Fjordsteam2010.

Er du på twitter, gjer vel å varsle «dine» slik at dei som kan ha nytte av dette får beskjed!