Første julepakke – M/S «Hamen»

Ligger nå på Rubbestadneset, og vil bli slept til Bergen av M/S Vulcanus i tide til Fjordsteam.
Skipet ble bygget i England i 1949 som ”Pompey Power” for frakt av kull fra gruver i Nord-England til et kraftverk i Portsmouth. Driften opphørte i 1960 da kraftverket bygde om til oljefyring. Det ble kjøpt av Tandberg og Møinichen i Drammen, og gikk i nordsjø- og annen europeisk fart for dem fra 1960-1962 som «Tandik». Det ble solgt i 1962 til Hans Utkilen i Bergen. Han moderniserte skipet, satte inn en ny Wichmann dieselmotor bygget på Rubbestadneset. Som ”Hamen” var skipet i fart til 1985, og var da det eldste skip i norsk utenriksflåte. Den norske Wichmann-maskinen gjordet at «Hamen» kunne gå så lenge, alle tilsvarende skip med dampmaskin var hugget opp.
”Hamen” fraktet malm, stein, koks og kull, stålprodukter og stykkgods. Fartsområdet var fra Murmansk til Middelhavet, men fart mellom Norge og England var det vanlige. Fra 1985 til 2012 har skipet ligget i opplag i Sverige. Stiftelsen kjøpte det i 2005. Skipet fikk av Riksantikvaren (RA) «status som vernet skip» i 2015. Vi og RA mener at «Hamen» er representativt for norske etterkrigs lasteskip i europeisk utenriksfart etter 1950, at det i dag er et unikt skip i norsk og internasjonal sammenheng, og at det derfor må tas vare på som et teknisk og maritimt kulturminne. Det er ikkje pplan om sertifikat.
Det har fått tilskudd fra Riksantikvaren, Kulturrådet, kulturminnefondet, Stiftelsen UNI, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, Sjøoffiserenes Forbund, Eckbos Legater, privatpersoner, og mange firmaer i form av både gaver, tjenester og avslag i prisen på leverte varer.
«Hamen» vil ligge til kai under Fjordsteam som åpent skip. De vil ikke kunne gå turer, men planlegger oppussing av bysse og messe før ankomst