Første påmelding

I jula vart invitasjon til eit par hundre farty sendt ut. Etter berre 2 dagar kom første påmelding offisielt via mail. Gledeleg, om enn ikkje overraskande frå Jan Welde og hans POSEIDON II, som også var i Florø under stemnet i 2010.

Poseidon II banar veg for Vulcanus, med Stavenes på slep. Den vesle båten er Hebe. Foto Jan Tore Glenjen

Poseidon II banar veg for Vulcanus, med Stavenes på slep. Den vesle båten er Hebe. Foto Jan Tore Glenjen

Frå før har vi høyrt at DS Stavenes, MS Sandnes, MS Granvin og MS Stangfjord (om ho vert klar frå Hardanger Fartøyvernsenter) er venta.