Navy Vocalis

Då er det klart at det 20 mann store koret Navy Vocalis kjem til Florø og Fjordsteam. Navy Vocalis er et frittståande shantykor ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, og består av songarar som tjenestegjer eller har tjenestegjort i militære og sivile stillingar i Sjøforsvaret. Koret vil ivareta maritime tradisjoner.

Navy Vocalis Navy Vocalis2 KNM-Hitra Navy Vocalis3

Under Fjordsteam vil dei ha sin naturlige base ombord på KNM «Hitra», men du vil treffe dei over heile by`n. Forutan shatyar vil dei ha med seg maritime songar der mellom anna Erik Bye og Johannes Kleppevik sine melodiar dukkar opp.

Laurdagen vert det truleg ei festforestilling i Samfunnshuset der ein markerer at det er 75 år sidan krigen starta…og 70 år sidan den slutta. Med seg har dei Bergen sitt svar på Vera Lynn; Marianne Juvik Sæbø.

Meir om Navy Vocalis kan du lese på heimesida deira ved å trykke her.