G L A D M E L D I N G !

Etter litt frem og tilbake ser det ut til at Southern Actor likevel komemenr til Bergen og Fjordsteam!

Fra Wikipedia;

«Southern Actor» er en hvalbåt, nå med funksjon som museumsbåt hjemmehørende i Sandefjord. Den er bygd i 1950 for hvalfangstselskapet Chr. Salvesen i Leith i Skottland. Da gamle hvalfangere i 1980-åra i Sandefjordfant ut at også en gammel hvalbåt måtte taes vare på, viste det seg umulig å finne en av byens egne hvalbåter. Ingen var i en slik stand at den egnet seg til å restaurere. Valget falt derfor på «Southern Actor». Dette kunne forsvares blant annet fordi selskapet Salvesen kan sies å være halvt norsk. En stor del av mannskapene på Salvesens ekspedisjoner var fra Vestfold, og selskapets flytende kokerier ble utrustet i Tønsberg.

Salvesens rederi hadde i 1950-årene to flytende hvalkokerier i Sørishavet, og dessuten landstasjonen Leith Harbour på Sør-Georgia. I perioden 1964 – 75 fanget «Southern Actor» hval i nordlige farvann og tilhørte Kvalstasjonen i Tromsø under navnet «Polarbris 8».

I 1981 ble Southern Actor (Ibsa Uno) senket i Vigo etter sabotasjeaksjon av Watsons Sea Shepard. Den ble hevet og reparert kort tid etter på og ble omdøpt til ITAXA III.[1]

I 1995 var «Southern Actor» ferdig restaurert, så autentisk som mulig i forhold til slik båten opprinnelig var. Samme år ble hun erklært verneverdig av Riksantikvaren.[2] Båten tilhører Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

22. juni 2017 kjørte Southern Actor på grunn i Sandefjordsfjorden på dens vanlige turistrute, dette medførte at propellakselen ble bøyd. Det ene propellbladet brakk, og lagde små hull som ble tettet igjen samme dag. Det ble også store riper på babord side av båten. Ingen ble skadet. Med disse skadene er Southern Actor ikke sjødyktig lenger og har ligget ved Museumsbrygga i Sandefjord siden. Hvalfangstmuseet har anslått at det vil koste over to millioner kroner å reparere båten.[3]

14. november 2017 ble det bekreftet av Hvalfangstmuseet at Southern Actor skulle slepes til Horten Skips Reparasjoner A/S (HSR/Horten Verft), og Color Line Marine sto for ansvaret for reparasjonen i løpet av uke 48, etter skadene den fikk 22 juni 2017. Båten kom tilbake til Sandefjord i mai 2018, ferdig restaurert og klar for drift.

D/S «Southern Actor»

D/S “Southern Actor” får ikke lov å delta på Fjordsteam i Bergen av sine eiere Vetsfoldmuseene. Dette til tross for at det frivillige og kompetente mannskapet på båten har sett fram til deltagelsen på Fjordsteam og gledet seg stort, og mente det teknisk ikke var noe problem å gå til Bergen. I tillegg til kr. 200 000.- som Fjordsteam var villig å bidra med til drivstoff, hadde mannskapert skaffet solid sponsing lokalt. Begrunnelsen for å nekte deltagelse på Fjordsteam var at man i fjor hadde en kostbar grunnberøring, og det kunne skje et nytt uhell på turen til Bergen. “Southern Actor” var brukt til hvalfangst i verdens tøffeste farvann – Sørishavet. Den største faren for en båt som “Southern Actor” er om de frivillige blir lei og forsvinner.

M/S «Sølvskjær»

M/S «Wedøy» er seld, og eigar kjem med sin nye båt M/S «Sølvskjær» i staden.

Sølvskjær ble bygget i Flekkefjord i 1954. 15,2m lang, 52 m brei og 2,2 m djup. Kontrahent var Gunnar Egeland. Fartøyet har i det store vært reketråler hele sitt liv, bortsett ifra en liten periode i fiske.  Fartøyet fikk først installert en tosylindret Union 100-140 Hk. I 1965 ble motoren byttet ut med ny 120 Hk Grenaa. I 1969 ble denne byttet ut med en 300Hk Detroit 8V71 motor.

Sølvskjær har på folkemunne gått under navnet sølvskjeia på grunn av at hun er så godt hold.

Fartøyet ble tidlig på 2000 tallet tatt ut av fisket og det ble bygget inn sengeplasser og salong i lasterommet. Foruten dette er fartøyet uendret. Mye av det originale er tatt vare på for fremtiden.

D/S «Børøysund»

Då har desverre D/S «Børøysund» sett seg nøydd til å trekke deltaking. Dei held på med ein større jobb på kjelen, og den vart meir omfattande enn antatt. 5 årsklasse skal også utførast, så desverre…. dei ikkje får seglingspapira klare i tide.

Hjemme igjen!

Det har vært stille en stund, men vi fortsetter nå å presentere de påmeldte båtene. Det er desverre ikke plass til flere fartøy, og stopp ble satt ved 65, som er ny rekord.

MS Lindenes ble bygget på Nordtveitgrend i Fusa i 1943 (75 år i år) for persontransport i Odda, hovedsakelig skyss av arbeidere til og fra Det Norske Zinkkompani AS på Eitrheimsneset i Odda, lokalt kalt «Zinken». Lokalbefolkningen har i alle år kalt båten for ”Sinkskøyto”.

Vinterstid hadde skuta en viktig funksjon med å holde havnebassenget åpent for is, både for egen ferdsel, men også for annen båttrafikk i havnebassenget. Skuta hadde også en viktig funksjon som beredskapsbåt i forbindelse med ras og flom i den trange Sørfjorden.

Generøst bidrag til Fjordsteam!

 

Grieg Foundation ønsker å bidra med kr. 500 000.- til Fjordsteam Bergen AS. Med til historien hører det at det ble kun søkt om kr. 250 000.-, mens stiftelsen altså ønsker å støtte Fjordsteam med det doble!

I det hyggelige tildelingsbrevet står det blant annet: “Vi har, som dere vet, vært opptatt av å støtte veteranskipsflåten vår ved tidligere støtte både til OSTER, STORD 1, STAVENES og VULCANUS. Vi setter stor pris på å kunne samarbeide med e…n frivillig organisasjon som gjør et slikt imponerende dugnadsarbeid for vår maritime historie arv.

Med dette bidraget er Grieg Foundation den nest største bidragsyter til Fjordsteam på lik linje med Hordaland Fylke, men Bergen kommune bidrar med kr. 2 mill. Andre store bidragsytere er Stiftelsen Neptun med kr. 250 000.- og Sparebanken Vest med kr. 150 000.-.

 

Variert historie

Wedøy» ble bygget hos Einar Vaagland på Vaagland, Nordmøre, i 1938. Kontrahent var Nils Moe i Kristiansund som brukte fartøyet til passasjerfart i samme området til ca. 1950. Femtitallet er fortsatt et ukjent kapittel i «Wedøy»s historie.

I 1958 brant fartøyet og kun skroget sto igjen. Gjenoppbyggingen ble utført på Kirksæterøra med Edvard Wedø som ny eier. Han satte fartøyet i drift for Norsk Bygdekino med området Trondheim – Salten som arbeidssted frem til 1967. Da kjøpte Noralf Johansen i Kjøpsvik «Wedøy» og startet med skyssfart på Tysfjorden, med sertifikat for 18 passasjerer.

I 1973 ble en 2-sylindret Finnøy på 60 Hk, som var satt inn av E. Wedøy i 1958, fjernet til fordel for en mer moderne Volvo på 210 Hk. Styrhus/overbygg fra 1958 var nå modent for en oppgradering med nyere teknisk utstyr og salongen fikk ny oljeovn. Det ble lagt nytt dekk og stålkjøl, og en del rekkestøtter og kjølbolter ble fornyet.

I 1984 ble «Wedøy» solgt til Arvid Jakobsen, Evenskjer, og benyttet til frakt og sleping. Året etter solgte han fartøyet videre til Einar Olsen i Harstad som brukte det til charterfart og lystfartøy i Harstadområdet. «Wedøy» ble betydelig oppgradert i 1990-91 med nytt overbygg, større messe og toalett. Det gamle styrhuset ble heldigvis beholdt.

M/S Wedøy har i dag heimehavn på Isdalstø, og kjem til Fjordsteam med egen toradergruppe. Dagens eier har som formål å ta vare på fartøyet som kulturminne. Wedøy er medlem av Norsk Forening for Fartøyvern

”Ragnhild Schanche” ble bygget i 1938 ved Lindstøls Skibs- og båtbyggeri i Risør. Det var en gave til Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (Redningsselskapet) fra apoteker Carsten Henrik Schanche i Oslo, til minne om hans avdøde hustru Ragnhild Schanche. Donasjonen fra Carsten Henrik Schanche, som muliggjorde bygging av skøyta , var på 69.000,-.

Skøyta ble bygget etter tegninger av båtbygger og konstruktør Bjarne Aas, og var den siste Aas-skøyta i NSSRs tjeneste.

Ragnhild Schanche var i drift fra 1938 til 1976. Skøyta hadde en besetning på 4 mann; fører, bestmann, matros og motormann. I sine 38 år som redningsskøyte reddet den 33 personer fra ”den visse død”, 9 fartøyer fra totalforlis og gitt assistanse til totalt 788 fartøy. Under andre verdenskrig ble skøyta brukt til transport av sårede i Troms og Finnmark.  I slutten av 40-årene ble skøyta utleiet til Sysselmann på Svalbard.

I 1957 ble skøyta forsterket, opprustet med nytt aluminiumsstyrehus, ny motor m.m. Skøyta ble solgt i 1976 til privat eier. Skøyta ble omdøpt til ”Galathea”.

I 2005 fikk skøyta tilbake sitt opprinnelige navn

Ytterst i verden…ytterst i vest

Ytterst i verden, ytterst i vest
kan hende du seile` di skute
kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går der i rute

Uansett treng du eit punkt som er fast.

Bygget som tankskip til Kystverket for å frakte parafin til fyrlyktene på Norskekysten. Når det etter hvert ble slutt på parafinbrennere og disse ble erstattet av gass, ble det frakt av gassflasker og reparasjon/vedlikehold av lyktene.

Skipet ble faset ut i 1996, og ble gitt i gave til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Skipet gikk dermed direkte fra daglig drift for Kystverket til å bli et museum. I 2014 kom skipet på en måte hjem igjen da det ble gitt videre til Lindesnes fyrmuseum som jo er en del av Kystverksmusea.

Skipet driftes i dag av museet, men er helt avhengig av den frivillige foreningen Gamle Oksøys Venner til bemanning og vedlikehold. Seiler i dag rundt og viser frem skipet og skiftende utstillinger om Kystverkets historie og Fyrhistorien spesielt og kystkultur generelt.

Kommer til Fjordsteam

Ein fiskar

MS «Hindholmen» er ein tidlegare fiskebåt som vart bygd ved Christianssands Mek. Værksted i 1916. Han var då 109 fot. Han vart lengd til 116 fot i 1930. Skroget er av stål. Første eigar var Roald havfiskeselskap. Prisen på den nye båten var 135 000 kr. Ålesund Fiskeriselskap overtok båten i 1918. Etter at Brødrene Svinø overtok han i 1923, kom han til A/S Kvitøy, Paal Aarseth på Vartdal i 1941. Han vart registrert i Ålesund med reg.nr M-16-VD. Aarsethreiarlaget dreiv båten så lenge han var i aktivt fiske, til februar 1978. I 1980 vart Hindholmens venner ansvarlege for båten. Sidan 1994 har Stftinga MS Hindholmen vore eigarar.

Under 2. verdskrigen var han rekvirert av Die Deutche Kriegsmarine som vaktbåt under namnet «Markgraf».

Hindholmen hadde dampmaskin til 1954. Då vart den skifta ut med ein tresylindra Wichmann 3AC dieselmotor på 240 hk. Med den gjer båten ein fart på 9 knop. Lasteromet vart isolert, og det vart montert frysemaskin om bord.

MS «Hindholmen» deltok i vintersildfiske til i 1961. Sild fiska den og ved Island. Han var det første norske fartøyet som fiska laks ved Grønland. Der fiska han og kveite, torsk og sei. Ved Færøyane, Shetland og Hebridane vart det fiska sei, pigghå og håkjerring. Han var og på prøvefiske etter størje utanfor Ghana.

Hindholmen er det største fiskefartøyet som har vorte teke vare på i Noreg. Han har vorte restaurert med utgangspunkt i utsjånad og funksjon frå 1955. Dette arbeidet har vorte utført ved Bredalsholmen Dokk-og Fartøyvernsenter i Kristiansand, same staden som båten vart bygd, og ved Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund.

MS «Hindholmen» har hatt status som verneverdig skip sidan 1996.