MS Sandnes kjem!

Endeleg er det stadfesta at Noregs største veteranskip kjem til Florø og Fjordsteam!

Kystens dronning, grøn slik ho skal være. Foto frå www.msandnes.no

Kystens dronning, grøn slik ho skal være. Foto frå www.msandnes.no

Det gamle nattruteskipet vart levert frå Nyland i 1950 og var enno i 1976 eit av dei vakraste og mest luksuriøse skipa som har gått på norskekysten i rutefart. I heile 24 ågjekk skipet Stavanger – Bergen – Stavanger. Likevel, etter at hydrofoilar, sørlandsbane og fly tok over passasjertrafikken frå 1960 og uover måte ein skuffa båt vende heim til Sandnes i 1974. Etter diverse ombyggingar gjekk ho deretter som skuleskipet Gann i 20 år og skuleskipet Sjøkurs i 12 år før Ryfylke Dampskibsselskap overok i 2007.

Foaje ombord, bilde lånt frå heimesidene til MS Sandnes

Foaje ombord, bilde lånt frå heimesidene til MS Sandnes

Nyland Mek Verksted la all sin prestisje og all den kunnskap som norsk skipsbyggingsmiljø kunne framskaffe inn i dette flotte skipet. Dette ser ein framleis; ikkje berre på den tekniske sida, men også i all utsmykning. Her er speglar og panel, lysarmatur, dekor, maleri, kunst og generell utsmykning av ein standard som ein må til dei mest glamourøse yachtane for å finne maken til.

No får vi endeleg sjå ho i Florø igjen! Les meir om båten på heimesidene.

Følg Fjordsteam på twitter!

Dei fleste som er opptatt av gamle båtar er nok meir opptatt av damptrykk og oljeviskositet.

twitter_logo_header

Likevel har vi tatt spranget, og vi kan no følgast på twitter. Alle nyhendeoppdateringar vil bli varsla der. Namnet er sjølvsagt @Fjordsteam2010.

Er du på twitter, gjer vel å varsle «dine» slik at dei som kan ha nytte av dette får beskjed!

Programmet oppdatert

Då skal programmet være oppdatert med ruter og tider på mykje av programmet etter arbeidsmøte i Florø forrige torsdag. Pressa viste og stor interesse, og det vart to fine artiklar av det;

Firda-25/1/10 og i Firdaposten-23/1/10.

Du må trykke «les meir» for å kunne bruke lenka.

«Einaste kolfyrte dampbåt»

står det å lese i vedlagde artikkel frå lokalavisa Firda i Førde. Viktigast for oss er at dei arbeider for harde livet for å nå opninga av Fjordsteam for eiga maskin. Les artikkelen her; Firda 12.01.10

DS Børøysund på tur rundt kysten!

Endeleg kan Rolf Nordby, leiar i Norsk Veteranskibsklubb,  stadfeste at også DS Børøysund tek turen rundt kysten for å besøke Florø og Fjordsteam!

DS Børøysund, foto NRK

DS Børøysund, foto NRK

Som ein del vil kjenne til har DS Styrbjørn, som også er eigd av NVSK, 100 års jubileum i år. Styrbjørn skal i den anledning mellom anna til Gørteborg, som var heimehamn for slepebåten i mange år, for å feire dette. DS Børøysund blir med på turen til Gøteborg, men fortset til Jylland og deretter oppover norskekysten for å delta i Florø. Det vert ei omfattande reise som må planleggast nøye mellom anna i forhold til opplasting av kol. Magne Hansen er ansvarlig for planlegginga, og det er sikkert høve til å henge seg på med andre veteranbåtar.

Deltaking på Sognefjordsferieturen etter Fjordsteam er enno ikkje avklara. Les meir om Norsk Veteranskipsklubb og det viktige arbeidet deira på heimesidene for båtane og klubben.

DS Stord

Vi har fått ein hyggeleg telefon frå «Stord-gjengen» i dag.

DS Stord på Byfjorden. Foto Harald Sætre

DS Stord på Byfjorden. Foto Harald Sætre

DS Stord ligg no ved Hardanger Fartøyvernsenter for vidare innreiing på shelterdekket i midtskipshuset. Det gjeld sjukelugar og to 4 mannslugarar på styrbord side. På hovuddekket skal skipssidene kledast i området bak til 1. plass salong. Les meir om arbeidet her.

Det ser ikkje ut til at det vert passasjerløyve i år, då det er mykje byråkrati rundt brannsløkkingsanlegget ombord. Sjølv om eit dampanlegg kanskje er det som fungerer best iflg skipskontrollen, vil direktoratet i Haugesund ikkje godkjenne eksisterande anlegg, truleg fordi det etterkvart er sjeldant å sjå. Det er derfor ein omstendeleg prosess å få avklaring på dette. Rømingsvegar er også eit tema, og ein er lite villige til å bygge ekstra hus på båtdekket for å huse oppblåsbare rømmingssklier.

Utan passasjersertifikat vert det vanskelig med økonomien, og ein er avhengig av støtte til bunkers for å kunen komme. Vi arbeider med ei løysing på dette, og reknar med at vi skal finne ei løysing slik at vi får sjå den staselege dama i Florø i august.

Kurs i sjømannsarbeid

thorjansenThor Jansen, frå Finnøy, som tidlegare mellom anna har halde kurs på Kysmuseet i Sogn og Fjordane i praktisk sjømannsarbeid vil besøke Fjordsteam 2010. Han vil halde eit 10 timars innføringskurs i praktisk tradisjonelt sjømannsarbeid og ha salgsbod under marknadsdagen på laurdagen.

Tradisjonelt sjomannsarbeid med tau inkluderer spleising, bendsling, garnbinding, spesialknuter, osv. Vanlige ting å lage er matter, nøkkelhankar, fendrar, apenevar, kasteliner, beskyttelsesmatter og mykje anna ein kan trenge ombord.

Thor Jansen har også bestilt ein reperbane frå Danmark, og om alt gå etter planen vil han ha denne med slik at han lkan vise korleis ein lagar tau på tradisjonelt vis. Tid, stad og kostnad for kurset vil komme seinare. Du kan besøke heimesida hans her.

Sommarrevy og allsang

Skipparen på revyen!

Skipparen på revyen!

Dei siste ti åra har Florarevyen gleda folk i Florø med revy og fullsette salar kvart år. Over 20.000 har sett revyen gjennom desse åra, og det er etterkvart ein profesjonell gjeng av amatørar under leiing av Per Øyvind Helle.

År om anna er det også arrangert sommar-revy basert på Florarevyen, stadig til like fulle hus. Her har mellom andre Bjørn Jensen og Vinskvetten vore på gjesting.

No er det klart at det vert revy i teltet på Torget også under Fjordsteam. Sjølv om den vert basert på ein lokal revy er avtalen at dei skal plukke materiell sllik at også tilreisande vil ha gle seg over revyen.

Revyen vert avslutta med allsang, og går det som det plar vil dette ta timar å avslutte.

Det vert mykje spontan og gal humor, og vi kan garantere heftige latterbrøl og ville tilstandar i teltet.

DS «Stavenes» i rute

pc230042-bVeteranskipslaget Stavenes er i rute mot Fjordsteam 2010, og frå heimesidene deira har vi klipt følgande oppdatering over situasjonen pr utgangen av 2009;

«Frå utsida kan det vera vanskeleg å sjå framgongen om bord i ”Stavenes”, men inni båten skjer det saker og ting. Eit stort og komplisert arbeid har gått føre seg dei siste månadene med utskifting av stål på styrbord side, skifting av rennesteinar og strekkplater, nedriving og oppsetting av framskott, og skott i området ved byssa. Noko klinking gjenstår.

I dekkshuset akter, som sidan skal skiftast ut, er det sett inn vinduer og dør, plata og isolert.

I løpet av januar reknar vi her med å ha laga til ein triveleg opphaldssalong med eigen krok for matlaging. Framme under bakken, (på 2. plass) er det plata og isolert, og avdelt slik at her blir ein stor sovelugar på babord side og opphaldsrom på styrbord side. Frå 1. februar vil det vera gode forhold for dei som tenkjer seg til Dåfjorden for dugnadsinnsats.

Det er starta arbeid med ny dampskorstein i Dåfjorden. I Bergen blir det laga ny stor luftelyre,som skal stå ved skorsteinen etter mål frå den orginale som er tatt vare på. Det skal vera ein på kvar side av skorsteinen. Ornes Båtbyggeri i Luster vil få i oppdrag å byggja to nye livbåtar. Ny dampkjel for kolfyring er bestilt hos Parat Halvorsen i Flekkefjord. Hardanger Fartyvernsenter vil få i oppdrag å setja opp brufront og rekkje i teak.

 
Enno fleire og større endringar vil skje i løpet av 2010. Kursen er stø mot Florø 5.aug.2010.

NRK og Dag Lindebjerg

Losskøyta Hardsjø

Losskøyta Hardsjø

Dag Lindebjerg skal i løpet av sommaren lage ny TV serie der han skal reise frå Grense Jacobselv til Skjærhalden med 10 forskjellige fartøy.

Serien skal heite Norskekysten, og vil ha fokus på folk og liv langs kysten, mest med fokus på kystfolket. «Tilfedigvis» passerer dei Florø omlag på dei tider det skal arrangerast Fjordsteam, og det er svært sannsynleg at Lindebjerg og Co vil delta med eit filmteam.

Frå Måløy og sørover vil dei nytte den gamle losskøyta Hardsjø.