Fridtjofen – Bubåt, dykking og forskning

Fridtjofen blei bygd som forskingsfartøy for Universitetet i Bergen i 1955 og var stasjonert på biologisk stasjon i Espegrend fram til 1988. I denne perioden heitte skuta Fridtjof Nansen. Skuta blei bygd på Skaalurens Skibsbyggeri i Rosendal, og var den andre stålskuta dei bygde. Den originale motoren var ein tosylindra Union 2EX semidiesel med 100 hestekrefter. Denne blei bytta ut med ein Volva Penta TMD 100 i 1996.

Frå 1989 til 2001 blei Fridtjofen brukt som bubåt og fritidsfartøy, før han i 2001 blei lånt/leid ut til britar som brukte han til sjarter- og dykkarturar for turistar i Skottland. I 2004 blei Fridtjofen bygd om for å tilpassast som dykkarskip for hobbydykkarar, og han blei brukt som dette med base på Orknøyene fram til 2008. Då nåverande eigar kjøpte Fridtjofen i 2012 låg han til forfalls på Stromness på Orknøyene. Fridtjofen har nå heimehamn i Galeivågen i Stavanger og blir brukt som bubåt og fritidsfartøy.

Nåverande eigar ønsker å tilbakeføra detaljar på skuta til det som var originalt og er interessert i bilde av originalt interiør, dekksutstyr, relingar, davitar og liknande.

M/B «Quest» påmeldt….ett flytende agentur!

MB ”Quest” ble bygget i 1944 på Lundegrend på Tysnes og representerer gruppen Agentbåter. Disse ble bygget fra 30 årene og fremover som et salgskontor på kysten. Båtene gikk med salgsagent, nye varer og mannskap til kundene rundt på kysten i vest og nord. Mang en pjolter har nok blitt konsumert i disse båtene!

”Quest” er en av de siste av disse båtene som er i original stand og som er godt vedlikeholdt. Den ble bygget for Hansa Bryggerier i 1944 men ble rekvirert av tyskerne og gikk som vaktfartøy til 1945. Den var med blant annet med og hentet soldater fra Bjørn West, fra Masfjorden til Bergen. Båten var deretter i aktivt bruk som agentbåt for Hansa Bryggerier under navnet ”Hansa II” frem til den ble solgt til Waldemar Jacobsen i 1972. Den gikk for WJ som agentbåt frem til 1974, deretter som fritidsfartøy. I 1976 ble båten solgt til Gerhard Eikeland. Båten har siden 1976 vært i aktivt bruk av nåværende eier og ble vernet av Riksantikvaren i 2013.

M/S «Gamle Nyborg» – snurper med spennende historie påmeldt!

Bygget hos Cochrane & Sons i Selby UK i 1924, som steamdrifter «A.Rose». Rekvirert av Royal Navy i 1940, og hadde flere roller og navn, bla. Som bøyelegger H.M.S. «A.Rose», minesveiper H.M.S. «Siesta» og til sist forsyningsskip H.M.S. «Adelphi» under invasjonen av Normandie.

sh/hv bilde lånt av Åkrehamn Kystmuseum

Ble i 1946 solgt til Norge til Kristian Einarsen, Aakrehamn, og fikk navnet «Nyborg». Ble da omrigget til fraktfart med større lasteromsluke for transport av materialer for gjenoppbyggingen av Finnmark. Ble senere omrigget for sildefiske, nytt styrhus i 1947, og fikk i 1950 innstallert dieselmotor som framdriftsmaskin, en B&W Alpha 404vo på 245hk. Fikk i 1953 påbygd bakk.

Gikk på sildefiske og Islandsfiske fram til 1964, omrigget for fraktefart på heltid. Pårent ved kai i 1969, og fikk etter dette påsatt nytt styrhus. Solgt til Skjalg Kristensen, Vevelstad i 1997, fikk navnet «Vågsfjell», diverse fraktfart.

Solgt til Steinar Antonsen, Tromsø i 1999, fikk navnet «Vagsfjell», mest brukt i ensilasjefart over Tromsøsundet. Lagt i opplag i Dåfjorden, Karlsøy 2007, Karl Magnus Pettersen, Tromsø som eier.

Overtatt av Sten Cato Nordsæther i 2010 for bevaring som flytende kulturminne. Restaurering startet. November 2017, solgt til Dåfjorden, Stord. Skiftet navn til ”Gamle Nyborg”. Videre restaurering pågår.

”Gamle Nyborg” representerer det siste fraktefartøyet i sin klasse som gikk ut av drift, og er den eneste gjenværende store 50-talls sildesnurperen fra sildefiskets storhetstid, og er unik med sin konstruksjon og historie.

M/S «Teigevik» – vakker fraktebåt fra Fusa påmeldt

Teigevik ble bygget i fjæra på småbruket Teiga (på Fusa-sida av Lauksundet) av Trygve Ness og ble inntektskilden til familien som bodde der. Fremdriftsmaskineri var en tosylindret Union. Båten ble benyttet i sildefisket de første årene, senere som fraktebåt/sandbåt – den tids lastebil.

Teigevik ble i begynnelsen på 70 tallet forlenget og påmontert større karm ved Hans & Einar Nordtveit Skipsbyggeri, Nordtveitgrend. Det ble senere satt i en Volvo Penta TMD100A, som fortsatt står i. Eieren av båten døde og båten ble solgt ut av familien. Teigevik ble deretter tatt vare på av flere eiere.  I denne perioden også benyttet til transport av laksefor.

Teigevik ble i 1996 overtatt av nåværende eiere. Siden år 2000 er styrehuset og mye av hudplank og innved (spant, dekksbjelker og rekkestøtter) over vannlinjen skiftet ut. Nytt dekk er også lagt. Ny mast i aluminium er montert. Både profesjonelle, familie og venner har bidratt. Arbeidet med restaurering nådde en viktig milepæl med avduking sommeren 2011.

Ny dampbåt!

Mange vil huske SS George Stephenson fra Fjordsteam i 2013. En spesiell kombinert diesel og dampbåt fra Nederland med hjemmehav i otterdam. 26 meter lang klassisk yacht, sjøsatt i St Kataharine Docks i London i 2008, og ingen typisk fjordabåt med drift både av damp og diesel;

Eieren, hollandske Servaas Strik, startet å samle kjeler og deler fra gamle dampbåter på 50 tallet, når mange skiftet fra damp til diesel. Strik lever av å leie ut steamkjeler (!). Av samlingen har han tatt det beste og bestemte seg for 15 år siden for å få konstruert og bygd sin egen båt, Steam Vessel «Georg Stephenson». Dekka har en gang vært dansegulv på en elvebåt fra elven Thames. Dørene kommer fra RMS «Windsor Castle» og SS «Norway», hentet fra skrapstrendene i India. Propellaksling kommer fra det franske hangarskipet «George Clemenceau», en gang bestilt av seleste Charles de Gaulle…og senare reddet fra skraping i India av Greenpeace og president Chirac.

Fremdrift blir besørget av en compound C dampmotor fra ein «Clyde puffer» eller en 8 sylindra Gardner.

Se mer av båten på youtube, ligger en film fra jomfruturen som gikk til Bergen i 2013. I 2018 kan du både komme ombord eller være med på tur!

Første i år – M/S «Mytilus»

Siste originale Fjordbåt (av 27 som er igjen), bygd i 1942. Seire 2, på 54 fot.

Det vart bygd 84 slike båtar under krigen på forskjellige båtbyggeri langs kysten. Båtane vart i all hovudsak brukt som patrulje- og forsynings/transportfartøy av okkupasjonsmakta. Teikna av Richard G. Furuholmen. Etter krigen overtatt av marinen og tildels seld til bruk som rute- og reisandefartøy. Dei som er att vert i dag for ein stor del nytta som lystfartøy eller som bubåt. Kjend for mange er kanskje også Staal og Dolphin. Leis meir om esse båtane på www.fjordbaat.no

M/S «Nybakk» påmeldt

MS «Nybakk» er en kravell bygget skøyte fra 1961. Båten ble bygget på Vaagland Båtbyggeri kontrahert Albert Nybakk og hans fire sønner.

«Nybakk» ble bygd som en line- og garnbåt, men på slutten av 1970-tallet og fram til 1997 ble det kun drevet garnfiske fra båten. «Nybakk» hadde som ny en Union på 160 hk, og i 1967 ble det installert en Callesen på 460 hk.

I 2007 overtok MS Nybakks Venner, og fartøyet ble fritatt kondemneringsordninga i 2008. M/S Nybakks Venner har planer om å bringe fartøyet tilbake slik den så ut i 1984 etter retningslinjer fra Riksantikvaren.

«Nybakk» blir i dag benyttet til å vise fram båtbyggerfaget, kystkultur og det har vært flere utstillinger om bord. «Nybakk» er også jevnlig på besøk på Shetland og Orkenøyene og det er planer om å besøke Hebridene og Færøyene da det var fiskefeltene rundt disse øyene «Nybakk» arbeidet på.

Eiers formål er at «Nybakk» skal framstå som en levende båt og en kulturinstitusjon.

M/K Orient – «Gullet ska hem»

M/K «ORIENT» er en kutter med største lengde på 60 fot, bygget på Mjosundet Båtbyggeri på Aure i 1936 som byggenummer 17-18 for Anton Mo fra Mausund på Frøya. Orient ble på 50 tallet solgt til Haug familien i Gravdal, og var i familiens eie fra 50 til 90 tallet.Orient bytta navn til Oront de siste åra den var i Haug familiens eie. Orient var den største båten som var bygd ved båtbyggeriet til da. Orient var ein god sjøbåt, og det vart bygd fleire båter etter samme modellen, men ingen så store. Skroget er bygget på Nordmørsfuru med einenagler gjennom hud og spant. Første motoren i «ORIENT» var en 50 hk Wichmann semidiesel. I 1954 ble motoren bytta ut med en Brunvoll på 65 hk fra 1937, og i 1963 ble motoren bytta til en Caterpillar på 150 hk. Dagens motor ble montert i 1985. «ORIENT» har vært i fiskeri på Trøndelags, Nordlands og Finnmarkskysten frem til 2008, i hele 72 år. «ORIENT» ble brukt til å bringe Norges gullbeholdning i sikkerhet under krigen.«ORIENT» har gjennom årene, i 1953, 1982 og i 1988 gjennomgått fornying av blant annet styrhus ,lugarkappe,aluminiums rekker, egnehus og dekk. «ORIENT» ble i oktober 2012 kjøpt av Fonnes Kystforening på Fonnes i Austrheim Kommune, og har siden da vært gjennom en omfattende oppgradering. «ORIENT» er nå bygget om til lystbåt.
«ORIENT» eies og driftes av Fonnes Kystforening.

 

Selve julepakken – D/S «Hestmanen»

Selve julepakken;
Det er med stooor glede vi kan melde at D/S «Hestmanden» nå er påmeldt.

 

DS «Hestmanden» ble bygd ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri i 1911 for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab. Fartøyet gikk i godstrafikk på kysten. I perioden 1915-1917 gikk den imidlertid i Nordsjøfart, blant annet med kull mellom England og Frankrike. Fra 1917 til 1919 var fartøyet utleid til britiske myndigheter og gikk i britiske farvann og med britisk mannskap.

I juni 1940 gikk «Hestmanden» i konvoi over til Skottland, hvor den ble innlemmet i Nortraship-flåten. Deretter gikk den i fart i britisk farvann. I 1945 gikk Hestmanden som første norske fartøy til Nord-Norge med forsyninger. Frem til 1952 gikk så fartøyet i utenriksfart og i godstrafikk mellom Oslo og Kirkenes.

I 1955 ble fartøyet solgt til Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen og ble omdøpt til DS «Vegafjord». Skipsopphuggeriet brukte den dels til å frakte skrapmetall, dels som bergingsbåt. I 1965 ble den lagt i opplag. Fartøyet ble ombygd i 1946/47 og fikk da delvis nytt overbygg, ny innredning og dessuten oljefyrt kjele.
I 1979 ble fartøyet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub. I forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995 bevilget Stortinget 5 mill. kr til restaurering av «Hestmanden», og har siden blitt restaurert ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, et arbeid som fortsatt pågår.
D/S «Hestmanden» er det siste av Nortraships fartøyer og seiler som et minnesmerke over norske sjøfolks innsats under to verdenskriger, og rommer Norsk krigsseilermuseum med utstillinger i lasterommene.
Vi gleder oss til å se «Hestmanden» på vestlandet for første gang for egen maskin på kanskje 40 år?

Andre julepakke – MS Sandnes

MS «Sandnes» er bygget som passasjerskip ved Nyland Mek verksted i 1950 for å gå i «Nattruten» som gikk fra Sandnes til Bergen. Dette gjorde fartøyet fram til 1974, da nattruten ble nedlagt.

I etterkant har fartøyet hatt forskjellige bruksområder , blant annet som losjiskip og skoleskip. I 2007  ble den kjøpt til Stavanger av Ryfylke damskipsselskap og fikk tilbake sitt originale navn og den karakteristiske grønnfargen.

Fartøyet har sveiset skrog med huden klinket til spantene. Overbygg er av stål og aluminium. Av ombygning kan nevnes utviding av salongen for å tilpasse behovene ved skoleskipsdrift som ble gjort i 1978. Motoren som står i båten er den originale dieselmotoren fra 1950, en Atlas Polar.

Eier ønsker å bevare «Sandnes» mest mulig slik fartøyet framstår i dag