Påmeldingsfrist

Dei siste par dagane har det kome enno fleire båtar til lista, og vi er no oppe i 38 påmelde fartøy og ventar på nokre til. Vi hadde håpa på 20 – 25, så vi er svært godt nøgde. Vi nærmar oss 1000 meter båt, så vi må derfor be om at etternølarar melder seg på snarast råd. Mellom anna skal vi planlegge plassering og straum, og det skal bestillast deltakarplakettar.

brannspc3b8ryta-1-small

BS Brannspøyta og BS Nøkk er mellom dei som kan lage liv i hamna.

Kjenner du nokon som går og lurer er det derfor viktig å pushe ppå litt, slik at vi kan få påmelding innan 1. mai.