Kultur – nostalgi – folkefest.                                                                                                              

Klenodier på sjø og land: Veteranfartøyer, dampkjøretøyer, veteranbiler – busser og brannbiler, motorer, dampkjøretøyer, landbruksmaskiner, militærkjøretøyer, veteranfly? m.m.

 

Onsdag 1. august:   Samling for samseiling – lokale arrangement.

Leirvik, Bekkjarvik, Våge, Skjerjehamn.

Torsdag 2. august:

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 –

21:00 – 24:00

I rute til Bergen – åpningsfest.

Åpningsparade

Åpningsseremoni med konsert for anløpende skip / Ole Hamre

Åpne skip for publikum

Velkomstfest for deltakere på gamle Hovedbrandstasjonen

Fredag 3. august

09:00 – 12:00

10:00 – 13:00

13:00

14:00 – 16:00

 

 

18:00 – 19:00

20:00 – 23:00

 

Fartøyvern – klenodier på land.

Fartøyvernseminar om bord i M/S «Sunnhordland»

Åpne brannstasjoner: Gamle Hovedbrandstasjonen og Skansen.

Åpning av historisk trikkelinje Engen – Møhlenpris

Dampskipsruter med guiding:

1. Vågen – Sandviken – Eidsvåg i kombinasjon med veteranbusser / biler over Munkebotn.

2. Vågen–Verftet–Damsgård–Solheimsviken. Retur med trikk/Bybanen

Historiske brannutrykninger til Bryggen – Sjøsprøyter på Vågen.

Kveldsturer med musikk og servering til Alverstraumen; D/S «Stord 1», M/S «Vestgar» og M/S «Midthordland», Gladjazz, Kleppevik og Rock.

 

Lørdag 4. august

10:00 – 11:00

11:00 – 16:00

12:00 – 13:00

14:00

15:00

15:30

20:30

24:00

Havnefest

Veteranskip og veteranbusser i rute til byd’n – ankomst Vågen.

Markedsdag, utstillinger, klenodier, demonstrasjoner, håndverk

Kjøretøyparade

Kapproing på Vågen

Felles avgang fjordabåtene

Anløp Hurtigruten – åpent skip.

Konserter dampscene og D/S «Stavenes»

Festmiddag for deltagere

God natt – felles fløyting.

 

Søndag 5. august

10:00 – 14:30

 

14:00

14:30 – 15:30

Utflukter – kapprace – avslutningsdag

Rundtur dampskip – damptog – veteranbusser: Bergen – Garnes – Midttun – Bergen.

Ut mot havet: Bergen – Solsviksundet – rundt Turøy – Bergen.

Kapprace på Byfjorden: Dampskip og motorskip, inkl. sørgående hurtigrute.

Ankomst Vågen – avslutningsseremoni.

 

Alle dager: Åpne skip til kai

Veteranbusser i rute mellom Åsane terminal, Nesttun, Oasen og Sentrum. Historisk drosjeholdeplass, utstillinger, modellbåter, håndverk, marked m.m.  Konserter / show fra 2 scener: Engelsk dampscene og fordekket D/S «Stavenes» .  Dansemusikk – kveldsåpent om bord i M/S «Sunnhordland» og M/S «Sandnes».