Rekkefølgje innsegling

Torsdag kl 1715 passerer første fartøy Fugleskjærskaia, og og på vestre enden vil Trond Strømgren fortelle om kvart einskild fartøy etterkvart som dei passerer. Florø Båtforening og Florø Seilforening vil også henge seg på konvoien i Nekkøyosen.

Rekkeføgja på innseglinga vert i alle fall slik;

D/S Stavenes
T/B Vulcanus

T/B Lessing
T/B Hebe

M/S Norlys
D/S Thorolf
M/S Dolphin
M/S Arnefjord
M/S Orient
S/K Cardinal
M/S Saltnesvåg
M/S Ullaholm
M/S Andholmen 
M/S Glesnes
M/S Nybakk
M/S Reinebuen II
M/S Sporen
M/B Quest
M/S Poseidon
B/S Nøkk

R/S Sandefjord
R/S Lille Torungen
R/S Ragnhild Schanke
R/S Thomas Fearnley
R/S Olav Ringdal Jr
R/S Poseidon II

S/Y Auno
S/J Caroline af Sandnes
S/J Mathilde
S/J Svanhild

M/S Haugefisk
M/S Hindholmen
M/S Vestgar
M/S Granvin
D/S Børøysund
D/S Oster
D/S Stord 1
M/S Sandnes
M/S Atløy

Alle fartøy vert bedne om å nytte VHF kanal 6 som arbeidskanal