Ta båtførarprøva på Fjordsteam

Fjordsteam har i samarbeid med «Båtskolen POSEIDON» orda ein mogelegheit for å avlegge båtførerprøva laurdags ettermiddag under Fjordsteam.

Den tyske navigatøren som gikk på grunn på Leiaskjæret ved Florø for eit par år sidan skulle kanskje hatt seg ein tur på kurs?

Den tyske navigatøren som gikk på grunn på Leiaskjæret ved Florø for eit par år sidan skulle kanskje hatt seg ein tur på kurs?

Dei som består prøva får utstedt det båtførarbeviset som no krevast for å føre båtar over 8 meter eller med meir enn 25 HK. (Foreløpig fritak for folk fødd før 1980).

Tida tillèt diverre ikke at vi kjøyrer eit fullstendig båtførarkurs under Fjordsteam, men vi skal klare å få ordna ein rask repetisjon før prøva slik at dei som føler seg usikre òg vil ha repetert det viktigaste kan gå til prøva med godt mot. Det vert understreka at repetisjonen ikkje er obligatorisk, den er kun eit frivillig tilbod. Repetisjonen foregår på HAFFEN laurdag 7. august kl 1600-1700.

Sjølve båtførerprøva foregår same stad kl 1730-1830. Gebyret for å avlegge båtførerprøva har Norsk Test fastsett til NOK 525 og dei som ønskjer å være med på repetisjonen betalar NOK 275 i tillegg. Begge beløpa vert å betale til Baatskolen POSEIDON kontant ved oppmøte. Som støtte til Fjordsteam overfører POSEIDON NOK 100 til Fjordsteam for kvar deltakar som blir med på repetisjonen.

For påmelding eller nærare opplysningar kan du ta kontakt med Jan i Baatskolen POSEIDON, pr tlf 900 81 452  /  jan@baatskolen.no eller ombord i skoleskipet POSEIDON II i løpet av Fjordsteamstemnet.