Til påmeldte fartøy

Påminnelse til påmeldte fartøyer.

Påmeldte fartøyer må innen 1. juli betale inn for det antall mannskaper som skal delta på Fjordsteam – kr. 600.- pr. mannskap, som inkluderer velkomstfest torsdagen, festivalmiddag lørdagen og tilgang til festivalfergen SKÅNEVIK for 1/2 pris – kr. 50.- når det er musikkombord, og rabattert drikke ombord. Kontonr. er: 3633 34 07765. Avgiften gjelder bare de som skal være med på middag og fest.

Fjordsteam disponerer et visst antall rabatterte billetter – kr. 300.-til cabareten «Uteseileren», som spilles siste gang under Fjordsteam søndag 4. august kl. 21.00. De som ønsker billetter, meld fra til Einar Geitanger – post@vestgar.no – sett inn penger på kto. 3633 34 07765 og få tilsendt billettene.

Fjordsteam ønsker også å få rede på de fartøyene som vil komme til samlingshavnene onsdag 31. juli:

Samlingshavner vil være: Norheimsund, Bekkjarvik, Våge på Tysnes, Ovågen i Øygarden og Eivindvik.

Følgende fartøyer vet vi planlegger å samles følgende steder:

Norheimsund – D/S STORD 1
Leirvik – M/S GRANVIN, M/S SANDNES, M/S ROGALAND Bekkjarvik – M/S NORDTJERNEN, D/S BØRØYSUND, D/S SOUTHERN ACTOR, D/S GEORGE STEPHENSON Ovågen – M/S VESTGAR, M/S HINDHOLMEN
Eivindvik – M/S ATLØY, M/S HAUGEFISK

Meld fra til post@fjordsteam.no – fartøyer som møter direkte i Bergen melder ikke fra.

Det er nær 50 påmeldte båter til Fjordsteam i Bergen. De fleste har meldt strømbehov for båtene ved påmelding. Det er ikke mulig å dekke alle båtenes ønsker fullt ut. Til det er det ikke mange nok tilgjengelige kontaktpunkt i havnen, og heller ikke nok strøm tilgjengelig.

Vi ber derfor om at alle båter melder tilbake minimumsbehovet for strøm snarest mulig, så skal vi prøve å dekke dette, og muligens mer