Fjordsteam vert drive på dugnad av ein aktiv gjeng entusiastar. Vi hadde likevel ikkje klart oss utan god støtte frå sponsorar som ser verdien i både kystkulturen, fjordabåtane og ikkje minst den store aktiviteten som vert skapt lokalt. Vi hadde ikkje klart å lage desse festdagane utan bidrag og god støtte frå;

 

Fjord1

Fjord1 støttar oss med ein betydelig sum pengar.

Pengane kjem vi til å bruke til arrangementet, og til støtte

for fleire av dei deltakande fartya. Ein framifrå støttespelar

 

 

flora-kommune_logo_250x150px

Flora Kommune støttar oss med både pengar og folk!

Då det vart klart at det vart Fjordsteam i Florø, løyvde

bystyret på rappen 100.000,- kroner. Dessutan «låner»

dei ut varaordførar som koordinator for dugnadsgjengen

…..det hadde ikkje gått utan!

 

 

 

 

flora-hamn_logo_160x160px
Flora Hamn vert ein solid og god støtteseplar via tilrettelegging

av både det eine og det andre. Mellom anna har dei lova ny, solid kai

på plass før arrangementet, og tilrettelegging av straum, vatn og anna

naudsynt infrastruktur.

 

 

 

Firdaposten m skugge

For at Fjordsteam skal bli ein folkefest, må folket få vite om

kva som skjer og når det skjer! Ingen gjer det betre enn lokalavisa vår, Firdaposten.

…..dei bryr seg!