Fjordsteam vert namnet

fjordsteam-2010-ffAtløys Venner ønskjer å skipe til veteranbåtstemne, sjølv om vi ikkje kan kalle det Nordsteam.  

Etter styremøte i går er det derfor beslutta å kalle stemnet Fjordsteam! Logo og heimesider vert laga til, og invitasjonar sent ut like over jul.