Påmeldingsfrist

Dei siste par dagane har det kome enno fleire båtar til lista, og vi er no oppe i 38 påmelde fartøy og ventar på nokre til. Vi hadde håpa på 20 – 25, så vi er svært godt nøgde. Vi nærmar oss 1000 meter båt, så vi må derfor be om at etternølarar melder seg på snarast råd. Mellom anna skal vi planlegge plassering og straum, og det skal bestillast deltakarplakettar.

brannspc3b8ryta-1-small

BS Brannspøyta og BS Nøkk er mellom dei som kan lage liv i hamna.

Kjenner du nokon som går og lurer er det derfor viktig å pushe ppå litt, slik at vi kan få påmelding innan 1. mai.

KNM Hitra

Det såg ei stund ut til at KNM Hitra skulle komme til Fjordsteam, men desverre ser det ikkje ut til at dei klarer det. Vi har mottat følgande melding frå Karstein Storaas;

hitra

«Alle vi som sysler med KNM Hitra hadde gledet oss til en ny frisk giv med fartøyet etter de oppgraderings- og vedlikeholdsarbeider fartøyet har vært gjennom. Beklageligvis sa skipssjefen opp sin stilling like før vi skulle sette sammen programmet for sesongen 2010. Vi har siden arbeidet aktiv for å få på plass en erstatter. Men så langt har vi ikke lyktes med å finne hans etterfølger.

Avtroppende skipssjef har likevel vært velvillig og stilt seg til rådighet for avvikling av programmet fra ca 17. mai og frem til 10. juni. Men etter denne datoen kan vi ikke planlegge med annet enn korte dagsturer i Bergensområdet.
Vi må derfor meddele at KNM Hitra ikke kan delta på Fjordsteam i august i Florø….»

Dette er vi sjølvsagt lei oss for, og vi håper dei klarer å finne ein erstattar for skipssjefen.

Mange spanande brannbilar

Fredag var det møte i brannbefalslaget i Sogn og Fjordane, og mellom anna vart «vår» brannsjef Leif Amundsen, ansvarlig for brannbilane under stemnet, utnemnd til æresmedlem.

21 modell American Lafaytte

21 modell American Lafaytte

MF Skånevik skal i trafikk i Sognefjorden i sommar, så planen med å fylle denne med brannbilar frå Bergen vert det derfor desverre ikkje noko av. Det vert likevel godt oppmøte av gamle brannbilar, og allereie har vi følgande bilar påmeldte;

– 1920 modell American LaFrance
– 1923 modell Delahaye
– 1931 modell Buick
– 1935 modell Ford
– 1963 modell Willys
– 1964 modell Studebaker
– 1967 modell Magirus stigebil
– 1975 modell Dodge

Dette er bilar frå Bergen og 3 bilar Sunnfjord Veteranvognklubb har overtatt frå Gjensidige. I tilleg til desse kjem bilar frå heile Sogn og Fjordane og Osterøy som vi enno ikkje har oversikt over.

Legomodell av 1922 Delahaye

Legomodell av 1922 Delahaye