Avsluttande møte

Det vert avsluttade møte for hovudkomiteen for Fjordsteam 2010 i Florø komande tysdag 2/11 klokka 1930. Det vert eit lite overskot som skal fordelast, vi skal diskutere rettighetane til namnet og vi skal evaluere.

Vi registrerer at både Stavanger og Bergen planlegg å arrangere Fjordsteam, og det er derfor viktig å diskutere den vidare bruken av namnet. Atløys Venner har søkt om merkevareregistrering på namnet, men vi deler det gjerne, til døms med fjordabåtane på vestlandet. Kven dette i tilfelle er må definerast. Innspel vert mottat med takk!

Filmsnutt

Kjempefin film frå YouTube her; Fjordsteam Florø 2010.

Det finnast mange fleir, men denne var veldig fin.