M/K Møst

M/K Møst, ein 50 fots kutter frå 1943 heimehøyrande i Mosterhamn er no påmeld. Bygget i 1943 ved Bremsnes båtbyggeri, sjøsatt i 1945 med ny Union 30Hk ombord. Forlenget til 50 fot i 1950 ved Flatsetsund båtverksted. Gikk som Lokal rutebåt fra Møstavåg til Kristiandsund i mange år. Ble også brukt som agentbåt for handelsreisende i mangen år mellom Kristiandsund og Bodø. Var i tillegg reservebåt for MRF i en periode på 60 tallet. Ny Scania Vabis 200hk montert i 1969. Har hatt en omflakkende tilværelse på 70-90 tallet. Har vært eiet i Sogn-Moss, Horten, Karmøy og Oslo før nåværeende eier hentet den i sørgelig forfatning på Bygdøy utenfor Oslo. Den hører nå til i Mosterhamn og er under restaurering om vinteren, og turbåt om sommeren.


Om noen kjenner båten og kan ha informasjon og/eller bilder så hadde vært svært verdifullt for eier å fått dette i hende. Kontakt i så fall Terje på: tpiscopo@online.no.

M/F Skånevik

Er påmeld

M/F «Skånevik» ble bygd for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) ved Ulstein Mek. Verksted i 1967 som byggenummer 47. Fartøyet ble benyttet som bilferge i hele selskapets ruteområde frem til 2000, og deretter som suppleringsferge. Fartøyet ble solgt til Stiftinga Brørviksskuto i 2004, i påvente av at egen forening ble startet. I mars 2005 ble fergen overført til Ferjelaget «Skånevik».

Fartøyet er svært originalt, og det har ikke vært gjort ombygginger eller endringer. Fartøyet er fullt operativt og i original stand. Skroget er av helsveiset stål og fartøyets styrehus er av aluminium. Fartøyet fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 2004 og ble 2. august 2006 fredet sammen med «Skibladner» som de to første fartøyene i Norge.

Havn           Bergen
Byggeår      1967
Lengde       44,3m
 
Bruttotonnasje           378
Verneverdig status   2004
Hjemmside                 www.ferjelaget.no

M/S Midthordland

…er no påmeld!

M/S «Midthordland» ble bygd som byggenummer 2 ved Stord Stålskipsbyggeri i 1947 for Det Midthordlandske Dampskibsselskab (fra 1961 sammenslått med Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab). Fartøyet ble satt inn i lokalrutetrafikken mellom Bergen og bygdene sør for Bergen. I 1970 ble fartøyet solgt til Sverige og senere til England. På slutten av 1980-tallet ble fartøyet kjøpt til Oslo og brukt i chartertrafikken i Oslofjorden.

«Midthordland» fikk i 1947 installert en 390 Hk Wichmann. Ny motor, en Cat. 3412 på 520 Hk ble installert i 1999. I 1994 ble fartøyet hjemkjøpt til Bergen av interessenter som ønsket å ta vare på fartøyet som en representant for etterkrigsgenerasjonens rutebåter av sjøbusstypen. Eier er Det Midthordlandske Dampskibsselskab A/S, reetablert i 1995.

Havn                    Bergen
Byggeår               1947
Lengde                38,75m
Bruttotonnasje   184
 
Verneverdig status       1995
Hjemmside                     www.midthordlandske.no

M/K «Sjøgutt»

M/K SJØGUTT LM2237 ( eks. Terje, Loksnes, Sjøgutt, Symra )
Type: Kravellbygd fiskekutter på 39,6 fot. Laster 150 hl sild.
Eier:   Terje Midtun 90 20 64 78 – Hjemmehavn: Sandviken / Bergen

Kystfiskefartøy; brukt til silde- og pigghåfiske og som følgebåt på brisling- og størjefiske. Seinere år mest brukt til rekefiske. Nåværende eier har restaurert / tilbakeført fartøyet til slik det var da det gikk ut av fiskeri i 1993, og brukes nå til Kystkulturformidling. Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren i 2008.

Opprinnelig bygd 1921 i Mauranger som sua Hardangerkutter på 35 fot, og ble slettet i fiskeriregisteret som kondemnert 1953. Gjenoppbygd og forlenget i 1954 hos Ådnanes på Bremnes/Bømlo. Nåværende motor: 20 HK Wichmann (Rubb) semidiesel 1947 model. Tidligere motorer : 1) 8 HK Stabil, 2) 24 HK. Rapp semidiesel.

Første fiskeriregistrering: R-111-H i 1931 og siste M-61-VD i 1993. Lengste perioder H-375-B ( Bømlo ) og SF-37-S ( Selje )

Selma

Dedn drektige skøyta «Selma» eigd av John Audun Hauge i Bergen er påmeldt. L: 47 fot. B: 5,5 m. Motor: Wichmann 40F, 1957. Kjenningssignal LCAA.

Båten er bygd 1917 i Risør eller Arendal som seglfartøy til fiske for svenske fiskere. Restaurert til ca 1950-utseende. Fiskebåt i Sverige frem til 1937. Verna av Riksantivaren.

Ls meir her; http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/restaurert-94-%C3%A5ring-drektige-selma

Bradbenken

M/S «Nordstjernen» vil framstå slik den var i Bergenske Dampskipsselskabs farger.

 Den vil få plass i Bradbenkshopen framfor BDS sitt gamle administrasjonsbygg.

I samme hopen vil M/S «Rogaland», der den også lå den dramatiske dagen i april 1944,

og på sørsiden av kaien der «Nordstjernen» ligger vil «Sandnes» ligge, på Nattrutekaien slik den gjorde i alle år i nattruten. Det blir et fantastisk og historisk tidsbilde. Det vil bli anledning til å leie lugar ombord i Nordstjernen.

KNM Hitra

Er påmeldt. KNM «Hitra», (tidligere USN SC-718) er en av tre ubåtjagere som den norske marinen fikk av USA i 1943. Det ble totalt bygget 878 slike ubåtjagere, og flere allierte land gjorde bruk av båttypen. I den norske marinen ble de benyttet av shetlandsgjengen fra høsten 1943. Skipssjef på KNM «Hitra» var Ingvald Eidsheim. Etter krigen ble KNM «Hitra» satt inn i tjeneste som kystvakt og kystoppsyn frem til 1953 da hun ble lagt i opplag. I 1959 ble skipet solgt, men ble i 1981 gjenoppdaget halvt nedsunket i Sverige. En pengeinnsamling for å berge henne ble startet, og i 1983 ble skipet hevet og slept til Omas Båtbyggeri på Stord, Norge.

På dagen 42 år etter den tyske kapitulasjonen i 1945 (8. mai 1987) ble det nyrestaurerte skipet overlevert Generalinspektøren for Sjøforsvaret. Hun var igjen et marinefartøy med prefikset KNM (Kongelig Norsk Marine), men oppgavene var nå av fredelig karakter – som seilende museumsskip. I 1999 totalhavarerte skipets to hovedmotorer, og KNM «Hitra» sto i fare for å bli satt på land. Sjøforsvaret hadde ikke midler til reparasjonen, og en innsamling fra private og bedrifter startet.

Motorfabrikanten Motoren- und Turbinen Union i Friedrichshafen, Tyskland ble hovedsponsor og forærte to nye motorer. Pengegaver fra andre givere var tilstrekkelig til å dekke innkjøp av gir og montering og tilpassing av de nye hovedmotorene. Skipet var dermed sikret en videre karriere som seilende museum. KNM «Hitra» er det siste fartøy av sitt slag som finnes i (nesten) opprinnelig stand, og det eneste norske marinefartøyet fra andre verdenskrig som fremdeles er i drift. Endel slike båter ble bygget om til lystbåter etter krigen. KNM «Hitra» eies i dag av Marinemuseet i Horten, men er stasjonert på Haakonsvern i Bergen. Skipet er i dag museum og seiler langs kysten av Norge i sommermånedene. Hun har også tre ganger besøkt sin tidligere base i Scalloway på Shetland.

Poseidon II

Den tidlegare svenske isbrytande redningskryssaren Poseidon II frå 1957 er no påmeld. Båten har ei spanande historie, er no verna av Rikksantikvaren, og eigd av Båtskolen Poseidon v/den ikkje ukjende Jan Welde. Eit samandrag av historikken for POSEIDON II kan du lese ved å trykke her.

Haugefisk

Autolinebåten Haugefisk, eigd av Kystmuseet i Sogn og Fjordane, har no meldt seg på. Fartyet er det yngste fartøyet som er verna av Riksantikvaren, og er den einaste igjenverande autentiske autolinebåten i Noreg. Båten har base på Iglandsvik i Bremanger.

MS Haugefisk er ein førstegenerasjons shelterdekka autolinebåt, og vart brukt til banklinefiske i Nordsjøen, Nordatlanteren og Barentshavet. I 2005 vart Haugefisk kondemnert, Kystmuseet overtok fartøyet og Riksantikvaren kom då med følgjande fråsegn: Ingen autolinebåtar er tidligare forsøkt bevart, og havfiskeflåten generelt er svært dårleg representert i vernesamanheng. Riksantikvaren ser difor sers positivt på Kystmuseet sitt initiativ for bevaring av Haugefisk.

Restaureringa av MS Haugefisk er støtta økonomisk av Fiskeri- og kystdepartementet, Riksantikvaren, Sogn og Fjordane fylkeskommune og ei rekkje private sponsorar.

Konstruert av Vik & Sandvik as, Fitjar i Hordaland
Bygd på verftet H E Nordtveit AS, Fusa i Hordaland
Byggeår 1978
Byggnr. 70
Motor Alpha 660 HK, har stått i båten heile tida
Skrog bygd av stål

Hovuddimensjonar
Lengde o. a. 105 ft 7 ”, 32,20 m.
Breidd 24 ft 7” 7,50 m.
Djupn til hovuddekk 13 ft 7” 4,15 m.
Djupn til shelterdekk 21 ft 0” 6,41 m. 329 bruttotonn

Tidlegare namn
Haugefisk (1978 – 1994)
Veststein (1994 – 1999)
Oldersund (1999 – 2002)

Fernando (2002 – 2005)

MS «Nordstjernen»

Då er det stadfesta at også den gamle hurtigruta MS «Nordstjernen» frå 1956 kjem til Fjordsteam. I dag er det Indre Nordhordland Dampbåtlag som driv båten. Ho vert venteleg å finne på Bradbenken, i hopen ved BDS og i BDS sine fargar, der ho vil ligge som hotellskip med plass til 140.