Fartøyvernseminar

Fredag vert det frokosseminar med tittel «Status – Nasjonal Verneplan for fartøy 2010 – 2017» frå 0900 – 1200 oombord på M/S Sandnes.

Inleiarar er mellom anna Riksantikvar Jørn Holme, Fylkeskultursjef Anna Tryti og styreleiar i Norsk forening for Fartøyvern Jan Welde. Seminaret vert avslutta med debatt leia av avd dir Geir Madsen, Hardanger&Voss Museum, avdelling Hardanger Fartøyvernsenter.

Kvart fartøy kan stille med inntill 2 representantar. Plass til 100, så om det er ledige plassar vert det også opna for andre interreserte.

Dagsorden Fartøyvernseminar Fjordsteam Bergen 2013

M/S Nordstjernen

På grunn av endret ruteplan vil ikke MS «Nordstjernen» ankomme Bekkjarvik før mellom kl 2300 og 2400 onsdag kveld. De som har bestillt billett for overnatting på Nordstjernen fra  onsdag til torsdag anbefales å ta kontakt for nærmere informasjon på tlf 97 14 39 60.

Vert det for seint å vente på til 24:00 anbefaler vi Bekkjarvik Gjestgiveri (55 08 42 40). Pengane for lugaren får du refundert v/avgang torsdag.

Turen fra Bekkjarvik til Bergen torsdag kl 1000 går som planlagt.

Les her kva Riksantikvaren skriv om Nordstjernen sin tur mot Bergen

 

Fortøyningsplan

Det er eit stort puslespel å lage fortøyningplan, men no er den klar. Djupner skal stemme, strøm og vatn skal stemme, alle vil ligge ved kai, nokre skal gå i rute og må ut, andre skal ikkje, nokre ynskjer vi ved kai osv. osv.

Havneplanen finn du her

Nummer på båtane referer til denne lista; Nummer på fartøy

Til påmeldte fartøy

Påminnelse til påmeldte fartøyer.

Påmeldte fartøyer må innen 1. juli betale inn for det antall mannskaper som skal delta på Fjordsteam – kr. 600.- pr. mannskap, som inkluderer velkomstfest torsdagen, festivalmiddag lørdagen og tilgang til festivalfergen SKÅNEVIK for 1/2 pris – kr. 50.- når det er musikkombord, og rabattert drikke ombord. Kontonr. er: 3633 34 07765. Avgiften gjelder bare de som skal være med på middag og fest.

Fjordsteam disponerer et visst antall rabatterte billetter – kr. 300.-til cabareten «Uteseileren», som spilles siste gang under Fjordsteam søndag 4. august kl. 21.00. De som ønsker billetter, meld fra til Einar Geitanger – post@vestgar.no – sett inn penger på kto. 3633 34 07765 og få tilsendt billettene.

Fjordsteam ønsker også å få rede på de fartøyene som vil komme til samlingshavnene onsdag 31. juli:

Samlingshavner vil være: Norheimsund, Bekkjarvik, Våge på Tysnes, Ovågen i Øygarden og Eivindvik.

Følgende fartøyer vet vi planlegger å samles følgende steder:

Norheimsund – D/S STORD 1
Leirvik – M/S GRANVIN, M/S SANDNES, M/S ROGALAND Bekkjarvik – M/S NORDTJERNEN, D/S BØRØYSUND, D/S SOUTHERN ACTOR, D/S GEORGE STEPHENSON Ovågen – M/S VESTGAR, M/S HINDHOLMEN
Eivindvik – M/S ATLØY, M/S HAUGEFISK

Meld fra til post@fjordsteam.no – fartøyer som møter direkte i Bergen melder ikke fra.

Det er nær 50 påmeldte båter til Fjordsteam i Bergen. De fleste har meldt strømbehov for båtene ved påmelding. Det er ikke mulig å dekke alle båtenes ønsker fullt ut. Til det er det ikke mange nok tilgjengelige kontaktpunkt i havnen, og heller ikke nok strøm tilgjengelig.

Vi ber derfor om at alle båter melder tilbake minimumsbehovet for strøm snarest mulig, så skal vi prøve å dekke dette, og muligens mer