Fartøyvernseminar

Fredag vert det frokosseminar med tittel «Status – Nasjonal Verneplan for fartøy 2010 – 2017» frå 0900 – 1200 oombord på M/S Sandnes.

Inleiarar er mellom anna Riksantikvar Jørn Holme, Fylkeskultursjef Anna Tryti og styreleiar i Norsk forening for Fartøyvern Jan Welde. Seminaret vert avslutta med debatt leia av avd dir Geir Madsen, Hardanger&Voss Museum, avdelling Hardanger Fartøyvernsenter.

Kvart fartøy kan stille med inntill 2 representantar. Plass til 100, så om det er ledige plassar vert det også opna for andre interreserte.

Dagsorden Fartøyvernseminar Fjordsteam Bergen 2013