Generøst bidrag til Fjordsteam!

 

Grieg Foundation ønsker å bidra med kr. 500 000.- til Fjordsteam Bergen AS. Med til historien hører det at det ble kun søkt om kr. 250 000.-, mens stiftelsen altså ønsker å støtte Fjordsteam med det doble!

I det hyggelige tildelingsbrevet står det blant annet: “Vi har, som dere vet, vært opptatt av å støtte veteranskipsflåten vår ved tidligere støtte både til OSTER, STORD 1, STAVENES og VULCANUS. Vi setter stor pris på å kunne samarbeide med e…n frivillig organisasjon som gjør et slikt imponerende dugnadsarbeid for vår maritime historie arv.

Med dette bidraget er Grieg Foundation den nest største bidragsyter til Fjordsteam på lik linje med Hordaland Fylke, men Bergen kommune bidrar med kr. 2 mill. Andre store bidragsytere er Stiftelsen Neptun med kr. 250 000.- og Sparebanken Vest med kr. 150 000.-.

 

Variert historie

Wedøy» ble bygget hos Einar Vaagland på Vaagland, Nordmøre, i 1938. Kontrahent var Nils Moe i Kristiansund som brukte fartøyet til passasjerfart i samme området til ca. 1950. Femtitallet er fortsatt et ukjent kapittel i «Wedøy»s historie.

I 1958 brant fartøyet og kun skroget sto igjen. Gjenoppbyggingen ble utført på Kirksæterøra med Edvard Wedø som ny eier. Han satte fartøyet i drift for Norsk Bygdekino med området Trondheim – Salten som arbeidssted frem til 1967. Da kjøpte Noralf Johansen i Kjøpsvik «Wedøy» og startet med skyssfart på Tysfjorden, med sertifikat for 18 passasjerer.

I 1973 ble en 2-sylindret Finnøy på 60 Hk, som var satt inn av E. Wedøy i 1958, fjernet til fordel for en mer moderne Volvo på 210 Hk. Styrhus/overbygg fra 1958 var nå modent for en oppgradering med nyere teknisk utstyr og salongen fikk ny oljeovn. Det ble lagt nytt dekk og stålkjøl, og en del rekkestøtter og kjølbolter ble fornyet.

I 1984 ble «Wedøy» solgt til Arvid Jakobsen, Evenskjer, og benyttet til frakt og sleping. Året etter solgte han fartøyet videre til Einar Olsen i Harstad som brukte det til charterfart og lystfartøy i Harstadområdet. «Wedøy» ble betydelig oppgradert i 1990-91 med nytt overbygg, større messe og toalett. Det gamle styrhuset ble heldigvis beholdt.

M/S Wedøy har i dag heimehavn på Isdalstø, og kjem til Fjordsteam med egen toradergruppe. Dagens eier har som formål å ta vare på fartøyet som kulturminne. Wedøy er medlem av Norsk Forening for Fartøyvern

”Ragnhild Schanche” ble bygget i 1938 ved Lindstøls Skibs- og båtbyggeri i Risør. Det var en gave til Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (Redningsselskapet) fra apoteker Carsten Henrik Schanche i Oslo, til minne om hans avdøde hustru Ragnhild Schanche. Donasjonen fra Carsten Henrik Schanche, som muliggjorde bygging av skøyta , var på 69.000,-.

Skøyta ble bygget etter tegninger av båtbygger og konstruktør Bjarne Aas, og var den siste Aas-skøyta i NSSRs tjeneste.

Ragnhild Schanche var i drift fra 1938 til 1976. Skøyta hadde en besetning på 4 mann; fører, bestmann, matros og motormann. I sine 38 år som redningsskøyte reddet den 33 personer fra ”den visse død”, 9 fartøyer fra totalforlis og gitt assistanse til totalt 788 fartøy. Under andre verdenskrig ble skøyta brukt til transport av sårede i Troms og Finnmark.  I slutten av 40-årene ble skøyta utleiet til Sysselmann på Svalbard.

I 1957 ble skøyta forsterket, opprustet med nytt aluminiumsstyrehus, ny motor m.m. Skøyta ble solgt i 1976 til privat eier. Skøyta ble omdøpt til ”Galathea”.

I 2005 fikk skøyta tilbake sitt opprinnelige navn