Generøst bidrag til Fjordsteam!

 

Grieg Foundation ønsker å bidra med kr. 500 000.- til Fjordsteam Bergen AS. Med til historien hører det at det ble kun søkt om kr. 250 000.-, mens stiftelsen altså ønsker å støtte Fjordsteam med det doble!

I det hyggelige tildelingsbrevet står det blant annet: “Vi har, som dere vet, vært opptatt av å støtte veteranskipsflåten vår ved tidligere støtte både til OSTER, STORD 1, STAVENES og VULCANUS. Vi setter stor pris på å kunne samarbeide med e…n frivillig organisasjon som gjør et slikt imponerende dugnadsarbeid for vår maritime historie arv.

Med dette bidraget er Grieg Foundation den nest største bidragsyter til Fjordsteam på lik linje med Hordaland Fylke, men Bergen kommune bidrar med kr. 2 mill. Andre store bidragsytere er Stiftelsen Neptun med kr. 250 000.- og Sparebanken Vest med kr. 150 000.-.