Hjemme igjen!

Det har vært stille en stund, men vi fortsetter nå å presentere de påmeldte båtene. Det er desverre ikke plass til flere fartøy, og stopp ble satt ved 65, som er ny rekord.

MS Lindenes ble bygget på Nordtveitgrend i Fusa i 1943 (75 år i år) for persontransport i Odda, hovedsakelig skyss av arbeidere til og fra Det Norske Zinkkompani AS på Eitrheimsneset i Odda, lokalt kalt «Zinken». Lokalbefolkningen har i alle år kalt båten for ”Sinkskøyto”.

Vinterstid hadde skuta en viktig funksjon med å holde havnebassenget åpent for is, både for egen ferdsel, men også for annen båttrafikk i havnebassenget. Skuta hadde også en viktig funksjon som beredskapsbåt i forbindelse med ras og flom i den trange Sørfjorden.