Variert historie

Wedøy» ble bygget hos Einar Vaagland på Vaagland, Nordmøre, i 1938. Kontrahent var Nils Moe i Kristiansund som brukte fartøyet til passasjerfart i samme området til ca. 1950. Femtitallet er fortsatt et ukjent kapittel i «Wedøy»s historie.

I 1958 brant fartøyet og kun skroget sto igjen. Gjenoppbyggingen ble utført på Kirksæterøra med Edvard Wedø som ny eier. Han satte fartøyet i drift for Norsk Bygdekino med området Trondheim – Salten som arbeidssted frem til 1967. Da kjøpte Noralf Johansen i Kjøpsvik «Wedøy» og startet med skyssfart på Tysfjorden, med sertifikat for 18 passasjerer.

I 1973 ble en 2-sylindret Finnøy på 60 Hk, som var satt inn av E. Wedøy i 1958, fjernet til fordel for en mer moderne Volvo på 210 Hk. Styrhus/overbygg fra 1958 var nå modent for en oppgradering med nyere teknisk utstyr og salongen fikk ny oljeovn. Det ble lagt nytt dekk og stålkjøl, og en del rekkestøtter og kjølbolter ble fornyet.

I 1984 ble «Wedøy» solgt til Arvid Jakobsen, Evenskjer, og benyttet til frakt og sleping. Året etter solgte han fartøyet videre til Einar Olsen i Harstad som brukte det til charterfart og lystfartøy i Harstadområdet. «Wedøy» ble betydelig oppgradert i 1990-91 med nytt overbygg, større messe og toalett. Det gamle styrhuset ble heldigvis beholdt.

M/S Wedøy har i dag heimehavn på Isdalstø, og kjem til Fjordsteam med egen toradergruppe. Dagens eier har som formål å ta vare på fartøyet som kulturminne. Wedøy er medlem av Norsk Forening for Fartøyvern