”Ragnhild Schanche” ble bygget i 1938 ved Lindstøls Skibs- og båtbyggeri i Risør. Det var en gave til Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (Redningsselskapet) fra apoteker Carsten Henrik Schanche i Oslo, til minne om hans avdøde hustru Ragnhild Schanche. Donasjonen fra Carsten Henrik Schanche, som muliggjorde bygging av skøyta , var på 69.000,-.

Skøyta ble bygget etter tegninger av båtbygger og konstruktør Bjarne Aas, og var den siste Aas-skøyta i NSSRs tjeneste.

Ragnhild Schanche var i drift fra 1938 til 1976. Skøyta hadde en besetning på 4 mann; fører, bestmann, matros og motormann. I sine 38 år som redningsskøyte reddet den 33 personer fra ”den visse død”, 9 fartøyer fra totalforlis og gitt assistanse til totalt 788 fartøy. Under andre verdenskrig ble skøyta brukt til transport av sårede i Troms og Finnmark.  I slutten av 40-årene ble skøyta utleiet til Sysselmann på Svalbard.

I 1957 ble skøyta forsterket, opprustet med nytt aluminiumsstyrehus, ny motor m.m. Skøyta ble solgt i 1976 til privat eier. Skøyta ble omdøpt til ”Galathea”.

I 2005 fikk skøyta tilbake sitt opprinnelige navn