Fortøyningsplan

Det er eit stort puslespel å lage fortøyningplan, men no er den klar. Djupner skal stemme, strøm og vatn skal stemme, alle vil ligge ved kai, nokre skal gå i rute og må ut, andre skal ikkje, nokre ynskjer vi ved kai osv. osv.

Havneplanen finn du her

Nummer på båtane referer til denne lista; Nummer på fartøy