G L A D M E L D I N G !

Etter litt frem og tilbake ser det ut til at Southern Actor likevel komemenr til Bergen og Fjordsteam!

Fra Wikipedia;

«Southern Actor» er en hvalbåt, nå med funksjon som museumsbåt hjemmehørende i Sandefjord. Den er bygd i 1950 for hvalfangstselskapet Chr. Salvesen i Leith i Skottland. Da gamle hvalfangere i 1980-åra i Sandefjordfant ut at også en gammel hvalbåt måtte taes vare på, viste det seg umulig å finne en av byens egne hvalbåter. Ingen var i en slik stand at den egnet seg til å restaurere. Valget falt derfor på «Southern Actor». Dette kunne forsvares blant annet fordi selskapet Salvesen kan sies å være halvt norsk. En stor del av mannskapene på Salvesens ekspedisjoner var fra Vestfold, og selskapets flytende kokerier ble utrustet i Tønsberg.

Salvesens rederi hadde i 1950-årene to flytende hvalkokerier i Sørishavet, og dessuten landstasjonen Leith Harbour på Sør-Georgia. I perioden 1964 – 75 fanget «Southern Actor» hval i nordlige farvann og tilhørte Kvalstasjonen i Tromsø under navnet «Polarbris 8».

I 1981 ble Southern Actor (Ibsa Uno) senket i Vigo etter sabotasjeaksjon av Watsons Sea Shepard. Den ble hevet og reparert kort tid etter på og ble omdøpt til ITAXA III.[1]

I 1995 var «Southern Actor» ferdig restaurert, så autentisk som mulig i forhold til slik båten opprinnelig var. Samme år ble hun erklært verneverdig av Riksantikvaren.[2] Båten tilhører Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

22. juni 2017 kjørte Southern Actor på grunn i Sandefjordsfjorden på dens vanlige turistrute, dette medførte at propellakselen ble bøyd. Det ene propellbladet brakk, og lagde små hull som ble tettet igjen samme dag. Det ble også store riper på babord side av båten. Ingen ble skadet. Med disse skadene er Southern Actor ikke sjødyktig lenger og har ligget ved Museumsbrygga i Sandefjord siden. Hvalfangstmuseet har anslått at det vil koste over to millioner kroner å reparere båten.[3]

14. november 2017 ble det bekreftet av Hvalfangstmuseet at Southern Actor skulle slepes til Horten Skips Reparasjoner A/S (HSR/Horten Verft), og Color Line Marine sto for ansvaret for reparasjonen i løpet av uke 48, etter skadene den fikk 22 juni 2017. Båten kom tilbake til Sandefjord i mai 2018, ferdig restaurert og klar for drift.