Møte med ordførar og Flora Hamn

Atløys Venner ved Sander Ødelien, Ordførar i Flora Bente Frøyen Steindal, Styreleiar Hallgeir Helland i Flora Hamn og Nordsteam 2005 ved Øyvin Konglevoll hadde i går møte på ordførar sitt kontor for å presetere planane for eit veteranbåtstemne uner jubileumsåre Florø  2010.

Alle var positive, mellom anna antyda Flora Hamn at dei kunne tilrettelegge og ta vurdere å ta kostnadane ved det praktiske knytt til hamn, straum og vatn.