M/S Granvin tilbake etter omfattende restaurering !

M/S Granvin ble bygget for HSD i 1931 og gikk i lokalruter i Sunnhordland og Hardanger fram til 1968. Overtatt av partrederiet Olav Linga samme år og fikk satt inn en 3-syl Wichmann ACA.
Gikk i lokalruter i Indre Hardanger fram til 1987. Overtatt av Veteranskipslaget Fjordabaaten i 1988 og fredet av Riksantikvaren i 2011. Grunnstøtte i 2015 og det har siden blitt utført et omfattende reparasjons- og restaureringsarbeid av akterskipet som bli sluttført før sommeren 2018.