Trykkfeil i programmet

Trykkleifen har vært ute, og er du forrvirra på nokre av turane gjeld dette;
Rett pris takstgruppe T3 skal være kr. 200.-
.
2. august:
Rute 01.02 – Fitjar 13:30, Bekkjarvik 14;15, Storebø 15:00
Rute 05.05 – riktig beskivelse 05.02
.
4. august:
Rute 21.05 – riktig beskrivelse 21.04
Rute 22.05 – riktig beskrivelse 22.04
.
Ruteflyers for 4. august:
Nede på arket står: For retur – se skyss.no – henger igjen fra ruteflyers for 2. august.
 .
Merk: Alle veteranbåtruter inn til Bergen 4. august har retur kl. 15:00.