Fagseminar fredag

Norsk Forening for Fartøyvern vil fredagen under Fjordsteam arrangere fagdag for interreserte. Foreslått tema er dei nye mannskapsforskriftene som trer i kraft frå 2016, og kva dette kan føre til for den verna flåten. Naturlege bidragsytarar er Riksantikvar og Sjøfartsdirektoratet.

Dama dei aldri blir lei, foto Bernt Are Iversen

Dama dei aldri blir lei, foto Bernt Are Iversen

For M/S Atløy sin del vurderte vi faktisk dei nye forskriftene som eit godt argument for ikkje å starte på den store skrogjobben vi held på no. Masse dugnad og fem million kroner krev slike vurderingar…..

Følg med, meir info kjem!