M/B «Quest» påmeldt….ett flytende agentur!

MB ”Quest” ble bygget i 1944 på Lundegrend på Tysnes og representerer gruppen Agentbåter. Disse ble bygget fra 30 årene og fremover som et salgskontor på kysten. Båtene gikk med salgsagent, nye varer og mannskap til kundene rundt på kysten i vest og nord. Mang en pjolter har nok blitt konsumert i disse båtene!

”Quest” er en av de siste av disse båtene som er i original stand og som er godt vedlikeholdt. Den ble bygget for Hansa Bryggerier i 1944 men ble rekvirert av tyskerne og gikk som vaktfartøy til 1945. Den var med blant annet med og hentet soldater fra Bjørn West, fra Masfjorden til Bergen. Båten var deretter i aktivt bruk som agentbåt for Hansa Bryggerier under navnet ”Hansa II” frem til den ble solgt til Waldemar Jacobsen i 1972. Den gikk for WJ som agentbåt frem til 1974, deretter som fritidsfartøy. I 1976 ble båten solgt til Gerhard Eikeland. Båten har siden 1976 vært i aktivt bruk av nåværende eier og ble vernet av Riksantikvaren i 2013.