Loggeren «Nortun»

Ei fantastisk skute frå Stavanger, bygd på Nordseeverftet i Emden i 1905 for drivgarnsfiske etter sild, er no invitert etter tips frå Helge Terøy i Florø.

MS Nortun slik mange vil huske henne frå 50  år i fraktefart

MS Nortun slik mange vil huske henne frå 50 år i fraktefart

Båten er i privat eige, og skal brukast som lystbåt (!) etter ei total restaurering. Etter fiskeria vart båten seld til Danmark i -34 og ombygd til fraktebåt. 20 år seinare kom ho til Kopervik og Norge og gjekk som fraktebåt under naamnet Nortun fram til 1998, då ho vart kjøpt av Tom Ueland Brataas som ha henne i dag.

Nortun i dag

Nortun i dag

Et vi heldige ser vi Nortun i Florø, og som deltakar i regataen SJ Svanhild planlegg på søndagen kan det jo bli spennande å sjå ho mot jaktene.

Vi anbefaler ein tur innom heimsidene på www.nortun.net.

D/S «Stavenes»

DS Stavenes

DS Stavenes

Som det vil være kjent er DS Stavenes sitt mål å komme til Florø og Fjordsteam for eiga maskin (som dei bestemte skulle være kolfyrt i forrige veke). DS Stavenes er også ein av dei gamle båtane til FSF, og det var derfor naturlig at de kom inn som medarrangør av stemnet. Dette er vi  svært glade for.

Delar av styret har lang erfaring frå arrangering av Nordsteam, mellom anna gjennom Veteranskipslaget Fjordabåten. Dette vil heilt sikkert komme til nytte under stemnet i Florø.

Det vil være naturlig at dei får ansvar for samseglinga frå Bergen via Skjerjehamn og turen til Sogn etter stemnet. Her kan dei som ynskjer det delta på ei sjeldan oppleving; å segle innover sognefjorden i følge med fleire vakre båtar.

Stor interresse

Det var stor interesse for deltaking på Fjordsteam under årsmøtet til NFF i Selje og fleire farty melde seg på.

Det ser og ut til at at det kan verte fleire seglfarty enn d et vi hadde rekna med. Mange vil avslutte Tall Ships Races i Kristiansand helga før, og ta til Florø saman med S/J Svanhild.

M/S «Polarstar» til Fjordsteam?

M/S Polarstar er ein spennande båt vi gjerne skulle sett i Florø. Så seint som i 2007 var denne båten på selfangst i vesterisen/Grønnland. I dag ligg ho på land i Tomrefjorden utan sertifikat, men om alt går etter planen er papira på plass til jul.

Første tur på fangst i 1949. Foto S. Bøe

Første tur på fangst i 1949. Foto S. Bøe

Skuta er i dag eigd av eit partslag md Willy Nesset (Ullsteinvik/Hareid) i spissen. Etter planen skal partshavarane gi båten til ei stifting. Drifta vil basere seg på samarbeid med maritime skular og opplevelsescharter for grupper i sesongen.

Årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern

gul_blomst_172Norsk Forening for Fartøyvern, der M/S Atløy sjølvsagt er medlem, held sitt årsmøte i vakre Selje helga 16 – 18 oktober. Vi vil være der, og fortelle meir om stemnet og planane for dei som vil høyre.

Ta gjerne kontakt, -du kan tilmed melde på fartøyet allereie. For oss er dette stor hjelp, då vi får ein peikepinn på kor mange fartøy som kjem, og slik kan planlegge enno betre.

Skjerjehamn ønsker velkommen

Den gamle handelsstaden Skjerjehamn

Den gamle handelsstaden Skjerjehamn

Vertskapet på Skjerjehamn «vil selvfølgelig gjerne være med å arrangere en tilstellning» onsdagen når båtane er på veg til Florø.
 
Dei vil arrangere dans med trekkspill og fele, servere krabbe og ha rekebord på kaien.

Tidlegare brukte Atløy og M/S Granvin og samlast kvar haust på Skjerhamn for krabbefest. Sidan er Skjerjehamn pussa opp for mange millionar, og er i dag (som før) ein fantastisk stad å besøke.

Med denne samlinga gjenskaper vi kanskje litt av stemninga frå 30-50 talet, då båtane som gjekk på Sogn og Fjordane hadde dette som omlastingsstad. Her møttes båtane frå Bergen, Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Faktisk var det største hamna i fylket til langt ut på 50 talet.

Torsdagen vert det då å ta seg til Florø, gjerne i fellesskap, kanskje via Ytre Steinsund?

Dampbåtar i Flensburg

flensburgTil sommaren vert det dampbåstemne i Flensburg, der mellom anna Børøysund skal delta. Det er interesse for å arrangere ein fellestur for nautomane dit, kanskje med veteranbuss. Stemnet skal haldast 10-12 juli. Bilde frå stemne i 2007 kan du sjå her. 

Er det av interesse kan du sende ei melding på kontakskjemaet her på sida eller ringe 900 51 867.

Invitasjonar sendt

Då er dei første invitasjonane sendt ut. Allereie etter 3 dagar har vi fått mange positive tilbakemeldingar, så dette lovar veldig bra! I første «bølge» er det dei «svarte og kvite» som har fått invitasjon.

Over helga blir andre fartøytypar invitert. Sjå under Invterte fartøy for liste og oversikt.

Ny nettside

Vi har no fått nye nettsider levert av Webdesign og Foto. Det kjem snart meir innhald på sida.

Dato avklara

Etter diskusjonar med Norsk Veteranskipsklubb er vi no einige om 4 – 8 august som datoar for stemnet i Florø. Dato for Nordsteam er enno ikkje sett, men det vert truleg halde i Oslo-fjord området i slik tid at dei som ønskjer det kan delta på begge stemna.

Vi takkkar ein positiv gjeng i NVSK for rask avklaring og godt samarbeid!