Hamneplan

Det har vore eit puslespel å plassere såpass mange fartøy som skal delta i Florø i hamna. Mange ønske skulle stettast; flest mogeleg skulle ligge saman med «sine», mest mogeleg sentralt, mest mogeleg vakkert, det skulle være nok vatn, Hurtigrute og vanleg rutetrafikk må kunne komme til og frå, ein del av dei gamle damene er tunge å buksere og ikkje minst skal mange av dei deltakande båtane til og frå kai under stemnet.

Etter to runder har vi i alle fall kome fram til planen du finn på denne lenka.

Dampøl frå Kinn Bryggeri

Kinn Bryggeri i Florø vil produsere eit eige øl til Fjordsteam 2010. Det skal heite «Dampen» og er eit øl av øltypen dampøl (steam beer, populær i San Fransisco frå 1800 -talet, populær fram til vår tid). Ølet er 4,7%, lyst koparfarga, humlearomatisk og med markert beisk ettersmak. Eit veldig friskt og lettdrikkeleg øl som er noko heilt anna enn industripilsen, men som likevel vil ha ein sterk appell til både mannskap og publikum. Det blir produsert 750 l øl på fat og ca 1000 flasker a 75 cl.

flasker4
Kinn Bryggeri er eit av dei minste bryggeria i Noreg og det blir drive av Espen Lothe, fleire gonger Noregsmeister i ølbryggjing. Kinn Bryggeri er eit ekte handverksbryggeri der all produksjon frå meisking til tapping blir gjort manuelt og øla blir gjæra med ekte overgjær i opne kar for ein best mogeleg smak.

Ølet vil også bli tilgjengelig på 19 liters stålfat, og bryggeriet kan ordne tappeutstyr for dei fartøya som vil ha dette. Om fartøy vil selge anten på flaske eller fat, kan dei ta kontakt med Kinn Bryggeri v/Espen Lothe på telefon 47339047 eller post@kinnbryggeri.no.

Publikum vil kunne kjøpe ølet i dei fartøya som har dette, i Kinn Bryggeri sitt eige utsal ved bryggeriet i Strandgata eller på nokre av pubane i Florø under Fjordsteam.

10.000,- frå Fylkekommunen

Det er ingen løyndom at økonomien til Fjordsteam er anstrengt. Dette fordi mange av dei større aktørane vi hadde trudd ville ha interesse av eit samarbeid , eller har signalisert interesse, har trekt seg, latt være å svare eller redusert løyvingane sine. I tillegg ser det ut til at vi får ei ekstyrarekning på i alle fall 50.000 foir framføring av straum.

Det var derfor gledeleg at vi i går mottok melding frå Sogn og Fjordane Fylke v/kulturavdelinga om løyving på 10.000,- kroner etter søknad. Samstundes går handelsstand og næringsliv i kommunen inn med omlag 100.000,- i kontantar.

Dedn manglande økonomien vil ikkje gå utover sjølve stemnet, men det kan føre til at vi ikkje klarer å marknadsføre Fjordsteam så mykje vi eigtl ville. Det er likevel på det reine at lokalavisene i fylket støttar oss med annonseplass på nett og papir, så det ser framleis lyst ut for folkefesten dette skal bli!

Bli med på turen til Florø

Du kan bli med på tidenes veteranskipskonvoi Bergen – Skjerjehamn – Florø med båtar som D/S «Oster», D/S «Børøysund», D/S «Stord 1», M/S «Vulcanus»,D/S «Stavenes», M/S «Granvin», M/S «Vestgar», M/K «Glesnes» m.fl.

Starten går frå Strandkaien i Bergen onsdag 4. august klokka 12.00, med fleire stopp nordober til Skjerjehamn. I Skjerjehamn vert vi godt tatt i mot, og der er høve til å overnatte på den gamle skysstasjonen.

Torsdag ber det vidare mot Florø, med felles innkomst klokka 1700. Alle ruter korresponderer med ekspressbåtane til reiarlaget som eigde ein del av båtane. Det er 30% rabatt på desse båtane.

Annonsa kan du lese her; bt2

Etterlysning Armstrong-motor

Vi har fått følgande etterlysning frå Gunvar Grindheim på MS Atløy sitt søsterskip MS Svanøy;

Hei!

Som du sikkert vet har vi fått restaurert både Bolinderen og en Penta som er lik den originale lysmotoren i «Svanøy».
Vi har også hatt start på den siste lysmotoren, 8 HK Armstrong. Denne var delvis demontert, og manglet en god del deksler til luftkjølingen og slike ting. Vi skal ikke bruke denne motoren, men kan tenke oss å ha den i kjørbar stand for å vise den fram. Problemet er at vi ikke en gang vet hvordan den så ut, og dermed har problemer med å lage de dekslene som mangler.
Jeg har lest i Atløyboken at «Atløy» også fikk en slik motor på femtitallet. Jeg regner med at denne er utskiftet for lengst, men lurte på om du vet hvor den ble av, eller om dere har bilder av denne motoren?
Vi er svært takknemlige hvis dere i tilfelle kunne sendt oss noen slike bilder.
 
Mvh.
Gunvar Grindheim
Om nokon kan hjelpe Svanøy gjengen er dei nok glad for det. Grindheim kan treffast på gunvarg(Alfa)gmail.com.

Nytt frå fartøyvernforeninga

I dag kom medlemmsinfo frå fartøyvernforenoinga. Du kan lese om neste årsmøte, Kulturminnedagen, tildelingar frå Riksantikvaren, DS «Styrbjørn», MF «Folgefonn», ny momskompensasjonsordning og ein lengre artikkel om hospitalskipet «Viking».

Heile nyhendebrevet finn du her;  nytt_om_fartac2b8yvern_2_20101

Etterpåmelding

andholmen-small

MK Andhomen på 72 fot, einaste norske fartøy som seglde med splittflagg under heile krigen, har meldt sin ankomst til Fjordsteam og Florø. Meir kan du lese på www.andholmen.no

Atløys Venner får kulturprisen

Atløys Venner fekk i dag Flora Kommune sin kulturpris framfor ein fullsett stadion. Leiar i laget, Leif Kvalvik, mottok prisen på vegne av den aktive gjengen.

foto: Olav Hatlemark

foto: Olav Hatlemark

Atløys Venner har sidan skipinga i 1995 tilført titals millionar til båten og over 150.000 timar dugnad i drift, restaurering og vedlikehald. I grunngjevinga til juryen vart også arbeidet med å skipe til Fjordsteam trekt fram.

Påmeldingsfrist

Dei siste par dagane har det kome enno fleire båtar til lista, og vi er no oppe i 38 påmelde fartøy og ventar på nokre til. Vi hadde håpa på 20 – 25, så vi er svært godt nøgde. Vi nærmar oss 1000 meter båt, så vi må derfor be om at etternølarar melder seg på snarast råd. Mellom anna skal vi planlegge plassering og straum, og det skal bestillast deltakarplakettar.

brannspc3b8ryta-1-small

BS Brannspøyta og BS Nøkk er mellom dei som kan lage liv i hamna.

Kjenner du nokon som går og lurer er det derfor viktig å pushe ppå litt, slik at vi kan få påmelding innan 1. mai.

KNM Hitra

Det såg ei stund ut til at KNM Hitra skulle komme til Fjordsteam, men desverre ser det ikkje ut til at dei klarer det. Vi har mottat følgande melding frå Karstein Storaas;

hitra

«Alle vi som sysler med KNM Hitra hadde gledet oss til en ny frisk giv med fartøyet etter de oppgraderings- og vedlikeholdsarbeider fartøyet har vært gjennom. Beklageligvis sa skipssjefen opp sin stilling like før vi skulle sette sammen programmet for sesongen 2010. Vi har siden arbeidet aktiv for å få på plass en erstatter. Men så langt har vi ikke lyktes med å finne hans etterfølger.

Avtroppende skipssjef har likevel vært velvillig og stilt seg til rådighet for avvikling av programmet fra ca 17. mai og frem til 10. juni. Men etter denne datoen kan vi ikke planlegge med annet enn korte dagsturer i Bergensområdet.
Vi må derfor meddele at KNM Hitra ikke kan delta på Fjordsteam i august i Florø….»

Dette er vi sjølvsagt lei oss for, og vi håper dei klarer å finne ein erstattar for skipssjefen.