Entries by Sander

DS Stord

Vi har fått ein hyggeleg telefon frå «Stord-gjengen» i dag. DS Stord ligg no ved Hardanger Fartøyvernsenter for vidare innreiing på shelterdekket i midtskipshuset. Det gjeld sjukelugar og to 4 mannslugarar på styrbord side. På hovuddekket skal skipssidene kledast i området bak til 1. plass salong. Les meir om arbeidet her. Det ser ikkje ut til […]

Kurs i sjømannsarbeid

Thor Jansen, frå Finnøy, som tidlegare mellom anna har halde kurs på Kysmuseet i Sogn og Fjordane i praktisk sjømannsarbeid vil besøke Fjordsteam 2010. Han vil halde eit 10 timars innføringskurs i praktisk tradisjonelt sjømannsarbeid og ha salgsbod under marknadsdagen på laurdagen. Tradisjonelt sjomannsarbeid med tau inkluderer spleising, bendsling, garnbinding, spesialknuter, osv. Vanlige ting å lage er matter, […]

Sommarrevy og allsang

Dei siste ti åra har Florarevyen gleda folk i Florø med revy og fullsette salar kvart år. Over 20.000 har sett revyen gjennom desse åra, og det er etterkvart ein profesjonell gjeng av amatørar under leiing av Per Øyvind Helle. År om anna er det også arrangert sommar-revy basert på Florarevyen, stadig til like fulle hus. […]

DS «Stavenes» i rute

Veteranskipslaget Stavenes er i rute mot Fjordsteam 2010, og frå heimesidene deira har vi klipt følgande oppdatering over situasjonen pr utgangen av 2009; «Frå utsida kan det vera vanskeleg å sjå framgongen om bord i ”Stavenes”, men inni båten skjer det saker og ting. Eit stort og komplisert arbeid har gått føre seg dei siste månadene med […]

NRK og Dag Lindebjerg

Dag Lindebjerg skal i løpet av sommaren lage ny TV serie der han skal reise frå Grense Jacobselv til Skjærhalden med 10 forskjellige fartøy. Serien skal heite Norskekysten, og vil ha fokus på folk og liv langs kysten, mest med fokus på kystfolket. «Tilfedigvis» passerer dei Florø omlag på dei tider det skal arrangerast Fjordsteam, […]

Meir om M/S «Sognefjord»

Vi har motteke ein mail frå ein kjenning av gamle M/S  «Sognefjord». Ho er opptatt av gamle båtar og lokalhistorie og  ønsker å informere om den gamle båten «sin» ; ho skriv mellom anna; ….Det var andre eg tenkte på som kunne lika å få greie på at ho er i god behald, dei som kanskje la […]

Samarbeid med bygdelag

Foreløpig har det vore kontakt med Høydalane og Kalvåg om program for turane på fredag frå Florø. I Høydalane vil det bli stopp ved den gamle rutebåtkaia, og grendalaget ved Helge Terøy ønsker velkommen. Det vil verte omvisning på motormuseet,  demonstrasjon av gamle båtmotorar og kanskje kjem ein lokal skald på besøk. Det vil også […]

Vulcanus sikra

Då melder Egil Sunde at slepebåten Vulcanus er «sikra». Han skriv; «Nå har vi kjøpt ”Vulcanus”. Kommer noe i BT og BA i morgen om det. Den formelle overtakelsen skjer i neste uke. Vi må først få registreringen av laget godkjent i Brønnøysund slik at alle papirer blir ordnet skikkelig…. Det ser med andre ord lyst […]

Rutebil

Fredag under Fjordsteam ønsker vi å få i stand ein samferdslehistorisk dag. Samferdsle er ikkje berre båtar, vi må ha med rutebilar og – bussar også. Helst skulle vi også hatt tog, men då vert kostnadane for store for oss! Vi har derfor starta samtalane med Rutebil Historisk Forening – avdelig Sogn og Fjordane for […]

M/S «Sognefjord»

Under kategorien «farty som ikkje kjem» her på sidene er M/S «Sognefjord», no M/V «Orient Explorer» omtala. Båten gjekk for Fylkesbaatane frå 1950 til 1982 og var eit kjent syn for folk i fjordafylket og Hordaland. Fartøyet er etter eit omflakkande tilvære som marinefartøy i England, passasjerbåt på vestlandskysten, filmbåt på Svalbard, restaurantskip i Finland, cruisebåt i Honduras og no endeleg […]