Entries by Sander

FSF – flagget

Debatten kring Fjord1 sitt vedtak om å pensjonere FSF flagget for godt rasar både på nett og i lokalavisene. Flagget er like gamalt som reiarlaget (frå 1858 Nordre Bergenhus Amts Damskibe, frå 1919 Fylksesbaatane i Sogn og Fjordane og no Fjord1 Fylkesbaatane) og er det eldste flagget brukt av eit reiarlag i Noreg. No er […]

M/S «Stangfjord»

Ein av dei lokale båtane som ganske sikkert ikkje kjem seg til Fjordsteam er M/S «Stangfjord». Båten er sidan 1995 eigd av Askvoll Kommune sør for Florø, og ligg no til full restaurering på Hardanger Fartøyvernsenter. Arbeidet, som er forventa å kosta omlag 5 mill er finansiert, er i full gang og forventa ferdig i 2011. […]

Vulcanus Taubåtkompani

Då ser det ut til at «det går vegen» for gjengen som for litt sidan tok initiativ til å redde MS Vulcanus og å halde ho i Bergen. Båten er formelt ikkje overtatt enno, men dei har kome så langt at Vulcanus Tubåtkomapni er skipa. Dei har òg vore i kontakt med mange sponsorar og […]

Skjebnedøgn for MS «Vulcanus»

Det vert i desse dagar arbeidd med å kjøpe Vulcanus ”tilbake” på vernehender. Sentralt i arbeider er Egil Sunde og Sandviksboder Kystkultursenter i Bergen. I morgon, tysdag, vert ein skjebnedag, – då skal søknad om støtte til kjøpet og rentefritt lån handsamast av kulturkomiteen i Hordaland. Bergen Kommune vil venteleg også gå inn med pengar. […]

Loggeren «Nortun»

Ei fantastisk skute frå Stavanger, bygd på Nordseeverftet i Emden i 1905 for drivgarnsfiske etter sild, er no invitert etter tips frå Helge Terøy i Florø. Båten er i privat eige, og skal brukast som lystbåt (!) etter ei total restaurering. Etter fiskeria vart båten seld til Danmark i -34 og ombygd til fraktebåt. 20 […]

D/S «Stavenes»

Som det vil være kjent er DS Stavenes sitt mål å komme til Florø og Fjordsteam for eiga maskin (som dei bestemte skulle være kolfyrt i forrige veke). DS Stavenes er også ein av dei gamle båtane til FSF, og det var derfor naturlig at de kom inn som medarrangør av stemnet. Dette er vi  svært […]

Stor interresse

Det var stor interesse for deltaking på Fjordsteam under årsmøtet til NFF i Selje og fleire farty melde seg på. Det ser og ut til at at det kan verte fleire seglfarty enn d et vi hadde rekna med. Mange vil avslutte Tall Ships Races i Kristiansand helga før, og ta til Florø saman med […]

M/S «Polarstar» til Fjordsteam?

M/S Polarstar er ein spennande båt vi gjerne skulle sett i Florø. Så seint som i 2007 var denne båten på selfangst i vesterisen/Grønnland. I dag ligg ho på land i Tomrefjorden utan sertifikat, men om alt går etter planen er papira på plass til jul. Skuta er i dag eigd av eit partslag md […]

Årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk Forening for Fartøyvern, der M/S Atløy sjølvsagt er medlem, held sitt årsmøte i vakre Selje helga 16 – 18 oktober. Vi vil være der, og fortelle meir om stemnet og planane for dei som vil høyre. Ta gjerne kontakt, -du kan tilmed melde på fartøyet allereie. For oss er dette stor hjelp, då vi […]

Skjerjehamn ønsker velkommen

Vertskapet på Skjerjehamn «vil selvfølgelig gjerne være med å arrangere en tilstellning» onsdagen når båtane er på veg til Florø.   Dei vil arrangere dans med trekkspill og fele, servere krabbe og ha rekebord på kaien. Tidlegare brukte Atløy og M/S Granvin og samlast kvar haust på Skjerhamn for krabbefest. Sidan er Skjerjehamn pussa opp for […]