Entries by Sander

Dampbåtar i Flensburg

Til sommaren vert det dampbåstemne i Flensburg, der mellom anna Børøysund skal delta. Det er interesse for å arrangere ein fellestur for nautomane dit, kanskje med veteranbuss. Stemnet skal haldast 10-12 juli. Bilde frå stemne i 2007 kan du sjå her.  Er det av interesse kan du sende ei melding på kontakskjemaet her på sida […]

Invitasjonar sendt

Då er dei første invitasjonane sendt ut. Allereie etter 3 dagar har vi fått mange positive tilbakemeldingar, så dette lovar veldig bra! I første «bølge» er det dei «svarte og kvite» som har fått invitasjon. Over helga blir andre fartøytypar invitert. Sjå under Invterte fartøy for liste og oversikt.

Ny nettside

Vi har no fått nye nettsider levert av Webdesign og Foto. Det kjem snart meir innhald på sida.

Dato avklara

Etter diskusjonar med Norsk Veteranskipsklubb er vi no einige om 4 – 8 august som datoar for stemnet i Florø. Dato for Nordsteam er enno ikkje sett, men det vert truleg halde i Oslo-fjord området i slik tid at dei som ønskjer det kan delta på begge stemna. Vi takkkar ein positiv gjeng i NVSK for […]

Fjordsteam vert namnet

Atløys Venner ønskjer å skipe til veteranbåtstemne, sjølv om vi ikkje kan kalle det Nordsteam.   Etter styremøte i går er det derfor beslutta å kalle stemnet Fjordsteam! Logo og heimesider vert laga til, og invitasjonar sent ut like over jul.

Norsk Veteranskips Klubb

Norges Veteranskips Klubb ønskjer ifølge leiar Mårten Ervik  ikkje at ein nyttar namnet Nordsteam. Dei ynskjer å halde eit mindre Nordsteam-stemne i Oslo-området i 2010, «back to basic» og primært skape ein møtestad for dampskip og dampskipsmannaskap. I Florø vil vi ønske alle velkommen, men vi ha likevel stor respekt for det NVSK ønskjer å […]

Nordsteam

Det har gått fort i svingane, og det vart i dag sendt søknad til Norsk Veterankips Klubb om å nytte namnet Nordsteam 2010 til stemnet. Dette er av forskjellige grunnar ikkje gjort før, noko vi i Atløys Venner beklager. Søknad er no sendt!

Møte med ordførar og Flora Hamn

Atløys Venner ved Sander Ødelien, Ordførar i Flora Bente Frøyen Steindal, Styreleiar Hallgeir Helland i Flora Hamn og Nordsteam 2005 ved Øyvin Konglevoll hadde i går møte på ordførar sitt kontor for å presetere planane for eit veteranbåtstemne uner jubileumsåre Florø  2010. Alle var positive, mellom anna antyda Flora Hamn at dei kunne tilrettelegge og ta vurdere å […]

Møte i Stavanger

Under ONS i Stavanger førre helga vart Atløys Venner oppfordra av Øyvin Konglevoll som tidlegare har arrangert Norsteam i Bergen og no er leiar i Veteranskiplaget Stavenes oppfordra til å arrangere veteranbåt-stemne i Florø i 2010. For gjengen i Stavenes er det viktig å ha eit mål å arbeide mot, slik DS Oster hadde mot […]